Pobieranie krwi

i

Autor: Angelo Esslinger / CC0 / pixabay.com

Koronawirus w Zachodniopomorskiem: ZA DARMO zbadają, czy masz przeciwciała. Sprawdź SZCZEGÓŁY!

2020-11-04 15:29

50 tysięcy osób z Pomorza Zachodniego będzie miało możliwość przebadania się na obecność przeciwciał w kierunku SARS-COV-2. Rusza „Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-COV-2 i Choroby COViD-19”.

Kto będzie mógł skorzystać z badań?

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego w wieku produkcyjnym - kobiety w wieku od 18 do 59 lat oraz mężczyźni od 18 do 64 roku życia. Decydować będzie rok urodzenia.

– Wspólnie przygotowywaliśmy ten program. Chcemy poznać odporność mieszkańców Pomorza Zachodniego na koronawirusa i ilu z nich chorobę ma już za sobą – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz. - Na Pomorzu Zachodnim tych przypadków jest relatywnie mniej niż w innych regionach kraju, ale sytuacja jest poważna. W walce z koronawirusem działamy na wielu płaszczyznach. W zakresie ochrony zdrowia wspieramy szpitale w inwestycjach czy zakupie specjalistycznego sprzętu, a także w realizacji takich właśnie programów.

Gdzie będzie można wykonać test?

Program rusza w czwartek, 5 listopada 2020 roku. Testy będą wykonywane przez pięć specjalistycznych szpitali. Liderem projektu jest  Szpital Wojewódzki w Szczecinie w lokalizacji przy ul. Arkońskiej, który przez ostatnie miesiące stoi na pierwszej linii frontu walki z COVID-19 w naszym regionie, wypełniając przy tym wyjątkowo trudną rolę placówki zakaźnej. Pozostałe cztery szpitale, które uczestniczą w projekcie to: Szpital Zdroje w Szczecinie, Szpital Wojewódzki w Koszalinie, Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie oraz Szpital w Gryficach.

– Mamy trudne czasy. Stoimy przed budynkiem, w którym będą w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie wykonywane badania – mówi dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie Małgorzata Usielska. - Testy odbywać się będą po uprzedniej rejestracji telefonicznej. Jako placówka mamy doświadczenie w walce z pandemią. Wierzę, że dzięki temu programowi zgłębimy wiedzę o rozprzestrzenianiu się koronawirusa i liczbie osób, które przeszły zachorowanie.

Jak wygląda badanie?

Program realizowany jest dwustopniowo. W pierwszym etapie pobierana jest krew, celem oznaczenia obecności przeciwciał ( tzw. wczesnych IgM oraz późnych IgG) przeciw SARS CoV-2. Badanie to umożliwi identyfikację (badanie przesiewowe) osób, które mogły mieć wcześniej kontakt z zakażonymi COVID19 a także zidentyfikowanie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpo objawowo, które mogłyby być źródłem infekcji dla innych. Drugi etap badania – czyli badanie molekularne (wymaz) obejmuje tylko te osoby, u których w pierwszym etapie wykryto przeciwciała. To pozwoli zidentyfikować osoby aktywnie zakażone (wynik dodatni), szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpo objawowo. W badaniu nie może wziąć udziału osoba, która ma objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności czy utrata węchu lub smaku.

Ten program jest bardzo ciekawym przedsięwzięciem, bo pozwala na dużej grupie społecznej zobaczyć ile osób jest już po kontakcie z koronawirusem, a ile ma wynik dodatni nie wiedząc o tym – podkreśla wojewódzki konsultant w zakresie wirusologii prof. Miłosz Parczewski. - W tym miejscu będą badane osoby bez objawów lub niewielkimi objawami. Wyniki staną się istotną wiedza, bo nadal nie wiadomo ile przypadków nie zdiagnozowaliśmy. Projekt odpowie na najważniejsze pytanie związane z wygaszaniem pandemii, bo pokaże jaka odporność populacyjną na koronawirusa mają mieszkańcy regionu.

Zgodnie z założeniami programu zostanie przeprowadzonych 50 tys. testów serologicznych (badanie krwi), a w przypadku wyniku pozytywnego kolejnych 5 tys. testów molekularnych (wymazy z nosa i gardła). Połączenie diagnostyki serologicznej (badania krwi na obecność przeciwciał) i diagnostyki molekularnej (badania wymazów z nosogardzieli) pozwoli, z jednej strony, określić, jaki procent populacji przebył zakażenie i jaki jest aktualny status odporności populacyjnej - a z drugiej, zidentyfikować osoby aktywnie zakażone, szczególnie w grupie osób zakażonych bezobjawowo lub skąpoobjawowo.

Jak zgłosić się na badania?

Wszelkie informacje na temat programu, a także szczegóły dotyczące przeprowadzania badań w poszczególnych placówkach znajdują się na stronie internetowej covid.wzp.pl. Każdy z pięciu szpitali, w których są wykonywane badania, posiada własne zasady rejestracji a także godziny wykonywania pobrań krwi. Warunkiem wzięcia udziału w badaniu jest wypełnienie ankiety. Zalecamy wcześniejsze pobranie dokumentu ze strony internetowej i wypełnienie jej przed przyjściem na badanie, co skróci czas oczekiwania na wykonanie testu.

Sonda
Czy robiłeś test na przeciwciała SARS-COV-2?

Na realizację przedsięwzięcia przeznaczonych zostanie ponad 15 mln zł. To unijne środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego będącego w dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, w ramach działania 6.8 RPO WZ 2014-2020 obejmującego wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegającym istotnym problemom zdrowotnym regionu.

Pogrzeb ratownika medycznego z Bydgoszczy
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany