Honorowe krwiodawstwo

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Honorowe krwiodawstwo

Gdzie można oddać osocze do leczenia COVID-19 w Szczecinie? Kto może zostać dawcą?

2020-11-18 13:28

Osocze ozdrowieńców jest bardzo ważne w leczeniu COVID-19. Niestety, pomimo iż osób, które pokonały koronawirusa jest coraz więcej, wciąż go brakuje. Sprawdź, gdzie oddać osocze w Białymstoku oraz innych miastach woj. podlaskiego oraz jakie warunki należy spełnić, aby być dawcą.

Spis treści

  1. Kto może oddać osocze do leczenia COVID-19?
  2. Jak pobierane jest osocze?
  3. Gdzie oddać osocze w Szczecinie?
  4. Jakie przywileje mają dawcy osocza?

W Zachodniopomorskiem wyzdrowiało już ponad 8 tysięcy osób. Niestety osób aktywnie chorych jest ponad dwukrotnie więcej. To właśnie dla nich potrzebne jest osocze ozdrowieńców. Zawiera ono przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Kto może oddać osocze do leczenia COVID-19?

Osocze może zostać pobrane od osób, które są po zakażeniu SARS-CoV-2 lub po wyzdrowieniu z potwierdzonego COVID-19, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo 18 dni od zakończenia izolacji. Te osoby muszą być:

  • w pełni zdrowe
  • w wieku 18-65 lat (dawcy pierwszorazowi w wieku 60-65 lat mogą oddać osocze tylko za zgodą lekarza!)
  • mają i nie leczą się z powodu przewlekłych chorób
  • spełniają wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza

Jak pobierane jest osocze?

Zabieg pobierania osocza różni się od pobrania krwi pełnej. Trwa od 30 do 40 minut i pobierane jest metodą plazmaferezy. Najpierw od dawcy pobierana jest krew, którą rozdziela się na osocze i pozostałe składniki, które następnie przetaczane zostają z powrotem do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest około 650 ml osocza.

Gdzie oddać osocze w Szczecinie?

W Szczecinie osocze można oddać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy al. Wojska Polskiego 70-72

Potencjalni dawcy proszeni są o kontakt telefoniczny z RCKiK w Szczecinie pod numerami: 726 530 560 lub 91 424 36 45.

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

RCKiK w Szczecinie czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 - 13:15, a także w wyznaczone piątki w miesiącu od 7:15 do 16:00 i wyznaczone soboty w miesiącu od 7:15 do 12:00.

Jakie przywileje mają dawcy osocza?

Dawcom osocza przysługują takie same przywileje jak honorowym dawcom krwi. Otrzymują oni posiłek regeneracyjny, w tym kilka tabliczek czekolady. Dawcy przysługuje również dzień wolny od pracy.

Sonda
Czy regularnie oddajesz krew?
Śmiertelny wypadek samochodowy