Umowa podpisana

Tu mieszkał człowiek, któremu zawdzięczamy najważniejsze ikony Szczecina. Zabytkowa kamienica zostanie wyremontowana

2023-06-14 13:03

Chociaż w wyniku licznych modyfikacji straciła swoją oryginalną formę, to wciąż jest jedną z najbardziej znanych kamienic w centrum Szczecina. obecnie mieści się w niej m.in. siedziba Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, swoje biura mają tutaj również organizacje pozarządowe. Niewielu jednak wie, że przed laty mieszkał w niej człowiek, któremu Szczecin zawdzięcza swoje architektoniczne ikony jak Wały Chrobrego czy Cmentarz Centralny.

Kamienica PCK przejdzie remont

Zabytkowa siedziba Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie przy placu Szarych Szeregów przejdzie remont. W przeprowadzeniu pierwszego etapu prac pomogą środki z budżetu województwa, tym razem w wysokości 120 tys. zł. Umowę, przyznającą finansowe wsparcie, we wtorek, 13 czerwca, podpisał z beneficjentem marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

- Systematyczna, coroczna pomoc to ważne wsparcie dla osób i instytucji dbających o perełki zachodniopomorskiej architektury. Obiektów wymagających renowacji na terenie Pomorza Zachodniego jest dużo, dlatego staramy się, aby co roku środki z budżetu województwa zachodniopomorskiego, przeznaczone na ten cel, były coraz większe – podkreślał marszałek Olgierd Geblewicz. - Oprócz środków z budżetu województwa na ten cel przeznaczyliśmy w ubiegłych latach także środki z PROW oraz eurofundusze Programu Regionalnego.

Oddział PCK otrzymane dofinansowanie przeznaczy na remont i kolorystykę elewacji frontowej w budynku PCK.

- Realizacja zadania jest niezbędna z uwagi na aktualny stan budynku. Elewacja jest w bardzo złym stanie technicznym. Remont poprawi bezpieczeństwo i komfort regularnie spotykających się w nim osób - informował beneficjent.

Przyznane tegoroczne środki z budżetu województwa to już drugie wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego WZ dla Zachodniopomorskiego Oddziału PCK na remont siedziby w Szczecinie. Pierwsze wsparcie w wysokości 60 tys. zł, przyznane w 2022 r., pozwoliło na odtworzenie części stolarki okiennej.

Tutaj mieszkał budowniczy Szczecina

Narożny budynek został wzniesiony pod koniec XIX w. jako istotny element zabudowy szczecińskiego śródmieścia, stanowiący architektoniczną obudowę reprezentacyjnego placu miejskiego, łączącego ścisłą zabudowę śródmiejską z położonymi po stronie zachodniej terenami osiedli willowych. Jest całkowicie podpiwniczony, pięciokondygnacyjny, z ostatnią kondygnacją nadbudowaną po II wojnie światowej. Został wykonany w technologii tradycyjnej z charakterystycznymi dla tego okresu rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Posiada elewacje zdobione boniowaniem.

W latach 1891–1935 na parterze, a następnie na pierwszym piętrze, w mieszkał Wilhelm Meyer-Schwartau - architekt, urbanista, który zmienił oblicze miasta. Zaprojektował m.in. Taras Hakena z Muzeum Miejskim, czyli obecne Wały Chrobrego i Muzeum Narodowym, układ przestrzenny Śródmieścia i budowle Cmentarza Centralnego, budynek obecnego rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, gmach Gimnazjum Miejskiego, w którym obecnie mieści się I Liceum Ogólnokształcące i wiele innych reprezentacyjnych gmachów w mieście. Był również twórcą pierwszego szczecińskiego stowarzyszenia na rzecz ścieżek rowerowych.

Tablica upamiętniająca Wilhelma Meyer-Schwartau znajduje się na ścianie kamienicy od strony alei Wojska Polskiego.

Budynek przy placu Szarych Szeregów jest bardzo ważny dla mieszkańców Szczecina i województwa ze względu na społeczną funkcję, jaką prowadzi od 1945 r. w tej lokalizacji Polski Czerwony Krzyż. To m.in. placówka wsparcia dziennego dla rodzin niewydolnych wychowawczo, dwa kluby „Senior+”, punkt socjalny dla osób bezdomnych czy magazyn pomocy doraźnej i interwencyjny. Odbywają się w niej także spotkania aktywnych obywateli, bo od 2010 roku współorganizuje przestrzeń „SEKTOR-a 3" skupiającego kilkanaście NGO. Od kwietnia br. działa tam również Centrum Integracji Polsko-Ukraińskiej.

Tuż przy kamienicy znajdują się również znane w całym mieście stoiska kwiaciarek.

W tym roku lista zabytków, które przejdą prace liczy 56 pozycji. Łączna kwota wsparcia z budżetu województwa wynosi 2,5 mln zł.

Sonda
Czy zabytki w Szczecinie są otoczone właściwą opieką?
Architektoniczna ikona Szczecina się sypie!