Szczecin: Stan Estakady Pomorskiej gorszy niż przypuszczano. Przed wykonawcą trudne zadanie [ZDJECIA]

2021-03-25 12:37

To jedna z najbardziej uciążliwych inwestycji drogowych. Modernizacja Estakady Pomorskiej spędza sen z powiek wielu kierowców poruszających się między prawo- i lewobrzeżną częścią Szczecina. Chociaż zrealizowano już wiele prac, najtrudniejszy etap robót dopiero przed wykonawcą. Stan techniczny remontowanego obiektu okazał się gorszy niż to pierwotnie przypuszczano. Przed wykonawcą trudne zadanie, które jest związane z koniecznością przeprowadzenia zaplanowanych prac przy jednoczesnym zachowaniu przejezdności.

W ramach inwestycji trwają prace związane z modernizacją Estakady Pomorskiej w ciągu ul. Gdańskiej oraz wiaduktu nad bocznicą kolejową, prowadzącą do elektrowni. Obiekt znajduje się na głównej trasie wjazdowej do Szczecina. Estakada powstała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, dlatego ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. Jego pierwsze etapy są już realizowane. W zbliżonym stanie technicznym znajduje się również konstrukcja wiaduktu nad bocznicą kolejową. Prace na tym obiekcie rozpoczną się za kilkanaście tygodni.

- Roboty na Estakadzie, prowadzone są aktualnie przy zewnętrznych krawędziach jezdni północnej i południowej - informuje Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Są to prace mające na celu wykonanie nowej izolacji z papy termozgrzewalnej. Dla zachowania wymagań dla stosowanych materiałów, te prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich. Na wyłączonych z ruchu jezdniach, przy użyciu taśm węglowych, wykonane zostało już wzmocnienie stref podporowych.

Zobacz też: Szczecin: Budowa węzła Głębokie. Od piątku kolejne utrudnienia dla kierowców

Najbardziej czasochłonne prace prowadzone są jednak pod estakadą. Usuwany jest luźny beton i odkuwane są luźne fragmenty obiektu. Następnie wykonywane jest piaskowanie i tak przygotowane miejsca naprawiane są przy zastosowaniu zapraw naprawczych. Jednocześnie prowadzone są prace przy prefabrykacji zbrojenia i wykonywaniu nowych podpór dylatacyjnych obiektu.

- Po rozbiórce nawierzchni na Estakadzie, odkryto uszkodzenia warstwy wyrównawczej wykonanej na płycie zespalającej dźwigary prefabrykowane - dodaje Piotr Zieliński. - Było to spowodowane złym przygotowaniem nawierzchni na etapie budowy obiektu oraz nieszczelnością izolacji, w wyniku której zbierała się woda. Prace naprawcze polegają na miejscowym wykuciu warstwy wyrównawczej, oczyszczeniu powierzchni płyty ustroju, wykonaniu warstwy sczepnej, wykonaniu dodatkowego zbrojenie i na końcu uzupełnieniu zaprawami naprawczymi lub mieszanką betonową. Te ostatnie prace z uwagi na reżim technologiczny robót, można wykonywać tylko przy dodatnich temperaturach.

Kolejnym wyzwaniem dla wykonawcy prac będzie modernizacja przyczółków Estakady Pomorskiej. Po usunięciu luźnego betonu oraz odkuciu betonu w miejscach korozji, odkryto mocno zdegradowaną podlewkę oraz belkę podłożyskową znajdującą się pod łożyskami na przyczółkach obiektu. Stan podlewki oraz belki wynika z nieszczelności występujących w urządzeniu dylatacyjnym i dostającej się pod obiekt wody.

Konieczne są również prace pod obiektem. Należy wymienić elementy odwodnienia, skuć skorodowany beton, uzupełnić ewentualne ubytki zbrojenia i odtworzyć otulinę prętów zbrojeniowych. Dodatkowo należy naprawić również styki prefabrykatów.

- Ponadto na obiekcie występują duże deformacje jezdni przy murze oporowym na dojeździe do Estakady od strony Dąbia, oraz zauważono rozwarstwiający się beton na szerokości gzymsu przy balustradzie - dodaje Piotr Zieliński.

Zobacz też: Dron zadebiutował w zachodniopomorskiej drogówce. Efekt przeszedł oczekiwania [ZDJĘCIA, WIDEO]

Aktualnie prace na górze Estakady prowadzone są tylko przy jej krawędziach zewnętrznych.

- Na chwilę obecną nie wiadomo w jakim stanie jest warstwa wyrównawcza oraz płyta ustroju pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni na pasie środkowym oraz przy torowisku - tłumaczy rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Prace prowadzone są przy zachowaniu ruchu, jednak z uwagi na stan techniczny obiektu może się okazać, że konieczne będzie ograniczenie ruchu pojazdów lub nawet jego wstrzymanie do czasu zakończenia prac.

Prace na Estakadzie toczą się przy zachowaniu ruchu pojazdów. Na obu nitkach - wjazdowej i wyjazdowej, zajęty został jeden pas ruchu.

Z uwagi na bezpieczeństwo pracowników na budowie, ograniczono prędkość na obiekcie do 40 km/h oraz ustawiono szykany na jezdniach najazdowych, których celem jest wymuszenie na kierowcach wolniejszej jazdy.

- Niestety te środki nie zdają w pełni egzaminu - dodaje Piotr Zieliński. - Pomimo szykan oraz ograniczenia prędkości, kierowcy w dalszym ciągu jeżdżą z nadmierną prędkością. Z tego powodu bardzo często dochodzi do potrąceń barier odgradzających budowę. Wielu pracowników obawia się o swoje zdrowie.

W związku z powyższym rozważane jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań, które miałyby spowolnić ruch i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo na budowie. Dodatkowo wykonawca robót zwrócił się z prośbą o pomoc do policji, która zadeklarowała wysłanie w ten rejon jednostek z wideorejestratorami.

Zobacz też: Szczecin: WYRODNY syn! Gdy matka nie chciała dać mu pieniędzy, groził jej ŚMIERCIĄ!

Inwestycja odbywa się w ramach projektu „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł.

Sonda
Często stoisz w korkach?
Debiut drona w zachodniopomorskiej drogówce
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany