Spis ludności

i

Autor: SE.pl

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Szczecinie. Poszukiwani rachmistrzowie. Ile można zarobić?

2021-01-29 14:42

Zbliża się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Do przeprowadzenia procedury niezbędni są rachmistrzowie. W przyszłym tygodniu rusza nabór chętnych. Jakie warunki trzeba spełnić, gdzie się zgłosić i ile można zarobić?

Spis treści

 1. Kto może zostać rachmistrzem?
 2. Co robi rachmistrz?
 3. Gdzie składać oferty?
 4. Ile może zarobić rachmistrz?

Osoby chętne do pełnienia funkcji rachmistrza mogą zgłaszać swoje kandydatury w dniach 1-9 lutego.

Kto może zostać rachmistrzem?

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co robi rachmistrz?

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Zobacz też: Police: O mało nie zderzył się z radiowozem, a potem próbował oszukać alkomat. Sam nie mógł uwierzyć w liczbę promili!

Gdzie składać oferty?

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy (za pośrednictwem urny) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: spis@um.szczecin.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 • za pośrednictwem urny podawczej na dokumenty w Urzędzie Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1 oraz w Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40.

Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ile może zarobić rachmistrz?

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego zależy od liczby wypełnionych formularzy. Jest to iloczyn stawki w wysokości: 7 zł brutto za każdą prawidłowo spisaną osobę.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie: www.szczecin.pl/spis oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Szczecinie – nr tel. 91 424 5229, 91 424 5237; e-mail: spis@um.szczecin.pl

Zobacz też: Szczecin chce pomóc gastronomii w trudnym czasie lockdownu

Sonda
Czy odkładasz pieniądze w skarbonce?
Ruszyła przebudowa torowisk w centrum Szczecina. Ulica Matejki zamknięta
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany