Plac Orła Białego

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Szczecin: Pracownia z Warszawy zaprojektuje "nowy" plac Orła Białego. Miasto wybrało wykonawcę

2021-05-17 19:53

Miasto wybrało wykonawcę dokumentacji projektowej dla placu Orła Białego. Główny plac szczecińskiego Starego Miasta ma wkrótce przejść gruntowną metamorfozę. Przetarg wygrała Pracownia Palmett z Warszawy, która będzie miała 300 dni na przygotowanie kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, pozwalającymi na realizację inwestycji. Wykonawca wycenił swoją pracę na ponad 587 tysięcy złotych.

Firma wybrana w przetargu będzie musiała wykonać dokumentację projektową dla zadania pn. „Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką w Szczecinie”. Projekt ma być wykonany w oparciu o bardzo obszerny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Został on stworzony na podstawie wniosków płynących z przeprowadzonego wcześniej prototypowania.

"Nowy" plac Orła Białego będzie stanowił przestrzeń publiczną dostępną przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, z ograniczonym do minimum ruchem samochodowym (z wyjątkiem dostaw do lokali gastronomicznych, dojazdów do posesji posiadających parkingi w podwórkach wewnętrznych, dojazdu dla służb). Duży nacisk położono na zachowanie historycznego wyglądu i charakteru placu, stąd odmienne zagospodarowanie jego poszczególnych fragmentów.

Czytaj też: Kiedy przejedziemy przez węzeł Granitowa? Prezydent Szczecina podał termin!

Utwardzona część północna, z centralnym punktem w postaci fontanny, powiązana będzie z obszarem utwardzonym w zachodniej części, znajdującym się na przedłużeniu ulicy Staromłyńskiej (przed siedzibami Akademii Sztuki i banków), poprzez ujednolicenie nawierzchni. Będzie to przestrzeń zapewniająca dogodne warunki dla realizacji wydarzeń społecznych i kulturalnych, a także funkcjonowania lokali użytkowych w parterach budynków – obecnych i przyszłych, gdyż projekt ma uwzględniać możliwość tworzenia dodatkowych punktów.

Zielona część południowa placu zachowa kształt określony przez istniejący układu drzewostanu i jednocześnie odzwierciedlający zarys dawnego kwartału zabudowy. Zapewni ona realizację funkcji ekologicznych, w szczególności retencjonowanie wód opadowych, ale przede wszystkim będzie stanowić miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. W części południowej ma znaleźć się również niska scena.

We wschodniej części zaplanowano deptak łączący dawne rynki: Koński i Węglowy, który, podobnie jak historyczna ulica Koński Kierat, zapewni obsługę lokali użytkowych w parterach budynków.

Projektant będzie musiał również zadbać o nowe zakomponowanie grupy rzeźbiarskiej, obejmującej pomnik Flory i dwie wazy, zdobiące wcześniej fasadę dawnego Pałacu Grumbkowa (dzisiejsza siedziba Akademii Sztuki), w sposób umożliwiający percepcję wspólnie z elewacją Pałacu pod Globusem.

Czytaj też: Piłkarski karnawał na bulwarach. Pogoń Szczecin świętowała z mieszkańcami trzecie miejsce w ekstraklasie [WIDEO]

Bardzo ważny aspekt stanowi zachowanie historycznego materiału w postaci granitowych krawężników i kostki rzędowej w jej obecnym układzie. Natomiast nowe elementy muszą nawiązywać do rozwiązania historycznego pod względem materiału, wielkości i koloru.

Szczegółowe wymagania dotyczą również planowanego zagospodarowania zieleni. Dokumentacja musi zawierać m.in. projekt zieleni z rozróżnieniem istniejących i nowych nasadzeń, plan zabiegów pielęgnacyjnych dla istniejących drzew, określenie gatunków i parametrów roślin nowych, projekt ochrony drzew podczas prac budowlanych oraz projekt automatycznego systemu nawadniania zieleni. Oprócz zachowania nasadzeń szpalerowych po stronie południowej i zachodniej placu, podobny szpaler drzew zostanie ukształtowany również po stronie wschodniej.

„Nowe życie placu” krok po kroku

Proces prototypowania przeprowadzony w 2019 roku jasno wskazał oczekiwany przez mieszkańców kierunek zmian na placu Orła Białego i w jego otoczeniu oraz rzeczywiste problemy i potrzeby tego obszaru. Głównymi elementami przemiany, wynikającej z testowania rozwiązań tymczasowych i licznych spotkań, są więc wprowadzone do tej pory m.in.: likwidacja dawnego parkingu poprzez znaczące zwiększenie powierzchni terenu zieleni, podniesienie bezpieczeństwa dzięki wprowadzeniu projektu uspokojenia ruchu (strefy zamieszkania i strefa tempo 30), a także wyłączenie części dróg Starego Miasta z kategorii publicznej i jednoczesne wdrożenie nowych zasad postoju, które pozwalają mieszkańcom na znalezienie miejsca parkingowego w okolicy swoich domów, a jednocześnie wymuszają rotację pojazdów docierających do dzielnicy z zewnątrz.

Miasto Szczecin konsekwentnie prowadzi swoje działania na podstawie i w oparciu o zebrane dane i wypracowany z mieszkańcami koordynacyjny projekt urbanistyczny pn. „Cztery Place Starego Miasta”. 2020 rok był elementem tego procesu i jednocześnie wstępem do szerszych przekształceń – do inwestycji, która będzie prowadzona na podstawie dokumentacji projektowej.

Czytaj też: Kolejna szczecińska fontanna trysnęła wodą... i kolorami! Zachwyca w ciągu dnia i po zmierzchu [ZDJĘCIA]

Sonda
Czy Szczecin jest zielonym miastem?
Piłkarski karnawał na szczecińskich bulwarach. Pogoń świętuje trzecie miejsce w ekstraklasie