SPP Szczecin

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Nowa Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie NIEZGODNA z prawem? Prokuratura kwestionuje uchwałę

2021-02-02 13:07

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wpłynęła skarga w sprawie nowych zasad w Strefie Płatnego Parkowania. Uchwałę zakwestionowała prokuratura. Chodzi przede wszystkim o nowe stawki, które mają obowiązywać od 31 marca.

W skardze wystosowanej przez Prokuraturę Rejonową Szczecin-Niebuszewo zakwestionowano m.in. ograniczenia w preferencyjnych abonamentach, które mają być dostępne jedynie dla osób płacących podatki oraz firm posiadających siedzibę w Szczecinie.

"W ten sposób w ocenie prokuratora uchwała dyskryminuje osoby fizyczne zamieszkałe na stałe w Szczecinie, które nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej, jak np. osoby pozostające na utrzymaniu małżonka lub rodziców, które w danym roku osiągnęły zerowy przychód, bądź których dochód i ich podatek do zapłaty wynosił zero. Z kolei faworyzowanie mieszkańców Szczecina w stosunku do osób mieszkających w gminach sąsiadujących, i tam odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych, podczas gdy osoby te pracując w Szczecinie, przyczyniają się do osiągania dochodów przez podmioty gospodarcze, w których świadczą pracę, w ocenie prokuratora stanowi naruszenie zasady równości"

- czytamy m.in. w uzasadnieniu.

Zobacz też: Szczecin: Rewolucja w SPP coraz bliżej. Są chętni na wymianę parkomatów

Ponadto, w opinii prokuratury, uchwała nie została dostatecznie uzasadniona w zakresie wysokości podwyższenia opłat, a także w zakresie znacznego rozszerzenia SPP.

Wątpliwości prokuratury budzi także zapis, zgodnie z którym, błędnie wprowadzona podstrefa lub numer rejestracyjny pojazdu przy dokonaniu płatności oznacza, że opłata za postój nie została uiszczona, pomimo faktycznego jej wniesienia.

Prokuratura żąda również stwierdzenia nieważności uchwały i przywrócenie stanu zgodnego z obowiązującym prawem.

Zobacz też: Szczecin: Parkujesz w tych miejscach? Pamiętaj o nowych zasadach!

Sonda
Opłaty za parkowanie w Szczecinie...
Drzewa zniknęły z alei Wyzwolenia w Szczecinie
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany