SKM Szczecin

Nie ma peronów ani torów, ale widać już zarys parkingu obok przyszłej stacji SKM przy szczecińskim cmentarzu

2023-02-22 13:06

Wciąż nie ma peronów, nie ma nawet torów, gdyż te zostały zdemontowane już wiele miesięcy temu. Jednak nie przeszkadza to w budowie miejskiej części infrastruktury wokół przyszłego przystanku SKM Szczecin Cmentarz Centralny. Prace w rejonie Ronda Pileckiego są już mocno zaawansowane.

To kolejna miejska inwestycja związana z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Obok przyszłych przystanków powstały lub powstają m.in. parkingi, stojaki rowerowe, chodniki. Tak jest już m.in. w rejonie przystanków: Pomorzany, Niemierzyn, Skolwin Północny, Podjuchy czy Zdunowo, gdzie prace już się zakończyły. W realizacji są kolejne miejsca, m.in. w rejonie przyszłego przystanku SKM Szczecin Cmentarz Centralny, gdzie obecnie nawet nie ma torowiska, które zostało zdemontowane, po czym prace w tym rejonie ustały.

- Mimo ogromnych opóźnień po stronie PKP PLK S.A., Szczecin sukcesywnie realizuje swoją część związaną z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Przy ulicy Ku Słońcu widać już zarys otoczenia kolejnej stacji. Za wykonawcą najtrudniejsze prace.

W ramach inwestycji zlikwidowano ogródki działkowe, wykonano roboty ziemne, nasypy oraz wzmocniono je geowłókniną. Zakończone zostały roboty związane z sieciami elektrycznymi, gazowymi i wodociągowymi. Zamontowane są krawężniki i obrzeża.

- Minione dni to prace związane z wykonywaniem nawierzchni chodników i parkingów, jak również prace związane z zasilaniem i montażem słupów oświetlenia - dodaje Piotr Zieliński.

Koszt prac to ponad 3,4 mln zł.

Sonda
Lubisz podróżować pociągiem?
Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Postępy nie napawają optymizmem