Z powodu pandemii brakuje krwi. Czy grozi nam kryzys krwiodawstwa?

i

Autor: Grzegorz Kluczyński Z powodu pandemii brakuje krwi. Czy grozi nam kryzys krwiodawstwa?

Z powodu pandemii brakuje krwi. Czy grozi nam kryzys krwiodawstwa?

2022-01-18 8:34

Trwająca od blisko dwóch lat pandemia koronawirusa, niemalże na całym świecie spowodowała ogromny chaos w wielu dziedzinach życia. Z licznymi problemami boryka się również krwiodawstwo, co może stanowić ogromne zagrożenie dla pacjentów potrzebujących tego bezcennego daru. Brakuje nie tylko krwi, ale także krwiodawców. Czy można już mówić o kryzysie?

Ograniczenia spowodowane pandemią koronawirusa sprawiły, że znacznie spadła liczba krwiodawców. Problemy z niedoborem krwi występują w Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii. Dużo gorsza sytuacja jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie mówi się otwarcie o kryzysie krwiodawstwa. O niedoborach krwi mówi się również w Polsce. Regionalne centra krwiodawstwa na bieżąco informują o zapotrzebowaniu na krew poszczególnych grup. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie brakuje obecnie krwi następujących grup: A RhD+, 0 RhD+, A RhD- i 0 RhD- (stan na 17 stycznia 2022 r.). Jak donosi Polska Agencja Prasowa, mimo przejściowych problemów, Narodowe Centrum Krwiodawstwa zapewnia, że stany magazynowe krwi i jej składników są na razie zabezpieczone.

Czytaj też: Żołnierz ze Szczecina oddał prawie beczkę krwi! To najlepszy wynik w Europie!

"Na dzień dzisiejszy koncentrat krwinek czerwonych, najczęściej stosowany w lecznictwie to ponad 23 900 jednostek" – informuje Narodowe Centrum Krwi i zapewnia jednocześnie, że zmieniająca się sytuacja jest na bieżąco analizowana, a działania są dostosowywane do potrzeb podmiotów leczniczych w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki.

"Kluczowym elementem było i jest zapewnienie bezpieczeństwa dla krwiodawców oraz personelu centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W tym celu np. zostały wydłużone godziny pracy CKiK, ustanowiono dodatkowy dzień pobierania krwi lub jej składników (sobota/niedziela), zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, uruchomiono dodatkowe numery telefonów, adresy e-mail, aby uzgodnić dogodny termin wizyty w CKiK"

– informuje NCK.

Podobne zasady obowiązują również w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, gdzie w wybrane piątki można oddać krew dłużej niż w pozostałych dniach (do godz. 16:00), a także wyznaczane są dodatkowe dyżury w wybrane soboty. Krwiodawcy mogą również zarejestrować się na wybrany dzień i godzinę, by uniknąć oczekiwania w kolejce. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Narodowe Centrum Krwi zapewnia również, że mimo pandemii system publicznej służby krwi funkcjonuje poprawnie, a ewentualne braki w poszczególnych regionach są w razie potrzeby uzupełniane z zasobów innego regionalnego centrum krwiodawstwa.

"Dzięki temu pobieranie krwi i jej składników odbywa się płynnie i z zachowaniem najwyższych norm i standardów bezpieczeństwa, a każdy pacjent, który wymaga leczenia krwią bądź jej składnikami, z pewnością je otrzyma. Zawsze wydawana jest krew na tzw. ratunek życia oraz dla dzieci. Kiedy jakiejś konkretnej grupy krwi w danej chwili potrzeba więcej, a na stanie magazynowym CKiK jest jej bardzo mała ilość, natychmiast jest ona sprowadzana z innego CKiK"

– informuje NCK.

Czytaj też: Oddajesz krew? Pamiętaj o swoich przywilejach!

Sonda
Oddajesz krew?
Zwierzęta tez oddają krew!