Mistrzowie parkowania na szczecińskim Podzamczu

i

Autor: Archiwum Dzikie parkowanie na Podzamczu to niestety codzienność

Płatne parkowanie

Uważaj jak parkujesz, bo słono zapłacisz. Zmiany na Starym Mieście

2023-08-29 13:10

Jest to przede wszystkim zmiana organizacyjna. Dotychczasowa Strefa Zamieszkania Stare Miasto zostanie zastąpiona przez dwa Płatne Parkingi Niestrzeżone.

PPN Plac Orła Białego obejmie ulice Staromłyńską i Koński Kierat. Opłata za postój wynosić będzie tutaj 2,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut. Natomiast PPN Dolny Taras obejmie ulice: Wielka Odrzańska, Sienna, Rynek Sienny, Osiek, Rynek Nowy, Mała Odrzańska, Opłotki, Kurza Stopka, Targ Rybny, Środowa i Kłodna. Opłata za postój 1,50 zł za każde rozpoczęte 15 minut.

Opłaty na nowych PPN-ach obowiązywać będą w godzinach od 8.00 do 22.00 we wszystkie dni tygodnia.

Mieszkańcy tych obszarów mogą wykupić abonament na wybrany parking, w cenie 180 zł za pół roku lub 360 zł za rok. Wydawane wcześniej Karty Stare Miasto będą uprawniały wyłącznie do postoju na PPN Trasa Zamkowa. Niewykorzystaną Kartę Stare Miasto można zwrócić na podstawie pisemnego wniosku. Opłata zostanie zwrócona w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanego okresu uprawnienia.

Kierowcy, którzy nie będą stosować się do zasad panujących w nowych PPN muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Opłaty dodatkowe w wysokości 200 zł będą naliczane za:

  • niewniesienie opłaty parkingowej zgodnie z regulaminem PPN
  • parkowanie poza miejscami wyznaczonymi
  • za dłuższy niż wyznaczony postój w miejscach dla dostaw.

Łącznie z nowymi Płatnymi Parkingami Niestrzeżonymi na terenie Starego Miasta, będzie już sześć takich parkingów w mieście. Dotychczas w Szczecinie działały cztery PPN:

  • PPN Szymanowskiego (1zł za 15 minut)
  • PPN Ogińskiego (1zł za 15 minut)
  • PPN Trasa Zamkowa (50 gr za 15 minut)
  • PPN Czarnieckiego (50 gr za 15 minut)

Parkingi te są płatne w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

PPN Plac Orła Białego

i

Autor: NiOL Szczecin PPN Plac Orła Białego
PPN Dolny Taras

i

Autor: NiOL Szczecin PPN Dolny Taras
Sonda
Parkowanie w Szczecinie...
Zaparkował w centrum Szczecina. Spotkała go niemiła niespodzianka