Autobus w Szczecinie

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Tańsze bilety i nowe linie autobusowe w centrum Szczecina. Którędy pojadą autobusy 90 i 95?

2021-03-23 19:08

Od 1 kwietnia pasażerów komunikacji miejskiej czekają spore zmiany. Ma to związek z nowościami w Strefie Płatnego Parkowania, które zostaną wprowadzone dzień wcześniej. Od kwietnia tańsze będą bilety okresowe, w centrum Szczecina pojawią się również nowe linie autobusowe, które ułatwią poruszanie się po mieście.

Nowe linie autobusowe

W obrębie Strefy Płatnego Parkowania uruchomione zostaną dwie nowe linie autobusowe - 90 i 95, które będą kursować w dni powszednie z 15-minutową częstotliwością. Każda z nich będzie kursować tą samą trasą, jednak w przeciwnym kierunku. Obejmą one swoim zasięgiem m.in. dworzec Szczecin Główny, urząd miasta, Bramę Portową, pl. Grunwaldzki, pl. Kościuszki i ul. Narutowicza.

Linia 90 będzie kursować w jednokierunkowej relacji Dworzec Główny (Owocowa) - Śląska - Urząd Miasta - Dworzec Główny (Owocowa). Trasa linii będzie przebiegać ulicami: 3 Maja - al. Niepodległości - al. Papieża Jana Pawła II - Śląską - Wielkopolską - Wąską - Felczaka - al. Wojska Polskiego - al. Piastów - Narutowicza, z następującymi przystankami:

 • Dworzec Główny (Owocowa) (nr 22912) – nowy przystanek w ciągu ul. 3 Maja pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Korzeniowskiego a placem Zawiszy;
 • Plac Zawiszy (nr 22814) – istniejący przystanek dla linii 529;
 • Brama Portowa (nr 10831) – istniejący przystanek tramwajowy dla linii 1,3 i 529;
 • Plac Żołnierza Polskiego (nr 11331) – przystanek tramwajowy dla linii 1;
 • Plac Lotników (nr 17831) – nowy przystanek zlokalizowany przy Placu Lotników pomiędzy ul. Małopolską i Mazurską (bliżej skrzyżowania z ul. Małopolską);
 • Plac Grunwaldzki (nr 11624) – nowy przystanek w ciągu ul. Śląskiej za zjazdem z Placu Grunwaldzkiego na parkingu przy boisku szkolnym;
 • Śląska (nr 18721) – nowy przystanek w ciągu ul. Śląskiej przed skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską;
 • Wąska Floating Arena (nr 18031) – istniejący przystanek zlokalizowany w ciągu ul. Wąskiej przed skrzyżowaniem z ul. Felczaka;
 • Odrowąża nż (nr 18411) – istniejący przystanek dla linii 87;
 • Urząd Miasta (nr 12522) – istniejący przystanek dla linii 87;
 • Felczaka (nr 12321) – istniejący przystanek dla linii 87;
 • Piastów (nr 11833) – nowy przystanek w ciągu al. Piastów za skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1;
 • Plac Kościuszki (nr 10435) – istniejący przystanek dla linii 61, 62, 81, 83, 523 i 524;
 • Narutowicza (nr 21021) – nowy przystanek w ciągu ul. Narutowicza zlokalizowany na miejscach parkingowych za skrzyżowaniem z al. Piastów;
 • Plac Dziecka (nr 18551) – nowy przystanek w ciągu ul. Narutowicza zlokalizowany przed skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego przy budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego;
 • Dworzec Główny (Owocowa/) (nr 22912).

Zobacz też: Szczecińska Kolej Metropolitalna zagrożona? Piotr Krzystek pisze do PKP PLK

Linia 95 będzie kursować w jednokierunkowej relacji Dworzec Główny (Owocowa) - Narutowicza - Urząd Miasta - Dworzec Główny (Owocowa). Trasa linii będzie przebiegać ulicami: Narutowicza - al. Piastów - al. Wojska Polskiego - Felczaka - Wąską - Wielkopolską - Śląską - al. Papieża Jana Pawła II - Kaszubską - Bałuki - al. Niepodległości - 3 Maja, z następującymi przystankami:

 • Dworzec Główny (Owocowa) (nr 22912) – nowy przystanek w ciągu ul. 3 Maja pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Korzeniowskiego a Placem Zawiszy;
 • Plac Dziecka (nr 18531) – nowy przystanek w ciągu ul. Narutowicza zlokalizowany przed skrzyżowaniem z ul. Kopernika na miejscu parkingowym przy orliku;
 • Narutowicza (nr 21014) – istniejący przystanek dla linii 61, 62, 81, 83, 523 i 524;
 • Plac Kościuszki (nr 10433) – istniejący przystanek dla linii 81, 83, 523 i 524;
 • Piastów (nr 11831) – istniejący przystanek dla linii 523 i 524;
 • Felczaka (nr 12322) – istniejący przystanek dla linii 87;
 • Urząd Miasta (nr 12521) – istniejący przystanek dla linii 87;
 • Odrowąża nż (nr 18412) – istniejący przystanek dla linii 87;
 • Wąska (nr 18611) – nowy przystanek w ciągu ul. Wąskiej za skrzyżowaniem z ul. Niedziałkowskiego;
 • Śląska (nr 18722) – nowy przystanek w ciągu ul. Śląskiej za skrzyżowaniem z ul. Wielkopolską;
 • Plac Grunwaldzki (nr 11631) – istniejący przystanek dla linii 523, 524 i 531;
 • Plac Lotników (nr 17851) – istniejący przystanek dla linii 86
 • Brama Portowa (nr 10833) – istniejący przystanek dla linii 61 i 87 zlokalizowany w ciągu al. Niepodległości za skrzyżowaniem z ul. Wyszyńskiego;
 • Plac Zawiszy (nr 22811) – istniejący przystanek dla linii 61, 87 i 529
 • Dworzec Główny (Owocowa) (nr 22912).
Nowe linie autobusowe

i

Autor: ZDiTM Szczecin

Nowe ceny biletów

Podczas, gdy największe miasta w Polsce planują podwyżki, w Szczecinie stanieją bilety okresowe. Nowa taryfa wchodzi w życie od 1 kwietnia, tańsze będą między innymi bilety okresowe:

 • Imienny na linię zwykłą dzienną: 60,00 zł N, 30,00 zł U
 • Imienny sieciowy na linie zwykłe dzienne i nocne z wyjątkiem turystycznych: 80,00 zł N, 40,00 zł U
 • Imienny na 1 linię pospieszną: 80,00 zł N, 40,00 zł U
 • Imienny sieciowy na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych: 140,00 zł N, 70,00 zł U
 • Sieciowy na okaziciela na wszystkie linie z wyjątkiem turystycznych: 150,00 zł
Sonda
Ceny biletów komunikacji miejskiej w Szczecinie...
Ruszyła przebudowa torowisk w centrum Szczecina. Ulica Matejki zamknięta