Tak wygląda szpital tymczasowy w Szczecinie. Budowa kosztuje MILIONY! [ZDJĘCIA, WIDEO]

2020-11-27 21:27

W Szczecinie powstają dwa szpitale tymczasowe dla pacjentów z COVID-19. Intensywne prace budowlane trwają w budynku M Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM na Pomorzanach i w hali Netto Arena przy ul. Szafera.

W hali Netto Arena wykonano połowę prac z obowiązującego wykonawcę harmonogramu, m.in.:

 • wykonano konstrukcję podniesionej podłogi szpitala wraz z wykładziną,
 • rozprowadzono instalacje kablowe instalacji elektrycznej i teletechnicznej pod podłogą,
 • rozprowadzono instalacje tlenu i sprężonego powietrza oraz instalacje wodno-kanalizacyjne pod podłogą,
 • zakończono biały montaż w strefach poza salami chorych (śluzy, umywalnie, brudowniki) i rozpoczęto biały montaż w łazienkach dla chorych,
 • ścianki na sali głównej wykonane są w 95%, w holu głównym – w 70%,
 • trwa montaż ścian mających na celu wygrodzenie strefy czerwonej oraz strefy zielonej w istniejących korytarzach,
 • zamontowano zbiornik na tlen i agregat prądotwórczy,
 • na miejscu są już kontenery przeznaczone na tymczasową sprężarkownię oraz pomieszczenie do rozprężania tlenu z butli.

Na budowę szpitala tymczasowego w budynku Netto Areny rząd przeznaczył kwotę 13 milionów złotych - tej kwocie mieści się również przywrócenie pomieszczeń do stanu pierwotnego, po zakończeniu działalności szpitala tymczasowego.

Podobną kwotę w wysokości 13,9 mln zł rząd przeznaczył na budowę szpitala tymczasowego w budynku M szpitala na Pomorzanach. Tam również trwają zaawansowane prace budowlane, m.in.:

 • trwają prace wykończeniowe ścian oraz montaż ścian działowych, systemy sufitów podwieszanych,
 • wykonano fundament pod zewnętrzny zbiornik tlenu,
 • na wszystkich kondygnacjach rozprowadzane są instalacje elektryczne i teletechniczne,
 • wykonano instalację kanalizacji sanitarnej oraz instalację wodociągową, od przyszłego tygodnia prowadzony będzie montaż wyposażenia sanitarnego na tych kondygnacjach,
 • wykonano rozprowadzanie głównych rurociągów tlenu i sprężonego powietrza w obrębie kondygnacji I p.

Według zakładanego planu, prace budowlane mają zakończyć się w połowie grudnia. W obu lokalizacjach miejsca dla pacjentów będą uruchamiane stopniowo (sektorowo), zgodnie z sytuacją epidemiczną województwa i poziomem zajętości miejsc w tradycyjnych szpitalach. - Mam nadzieję, że nie będziemy musieli uruchamiać szpitali tymczasowych - to będzie wyraźny sygnał, że sytuacja epidemiologiczna związane z COVID-19 znacząco się poprawiła. Aktualnie liczba łóżek, jak i personelu dedykowanych pacjentom z koronawirusem wydaje się być wystarczająca – mówi Marcin Sygut, dyrektor SPSK 2 i pełnomocnik wojewody ds. szpitali tymczasowych.

Obecnie poziom zajętości łóżek i respiratorów na Pomorzu Zachodnim to:

 • 1496 łóżek, z czego zajętych jest 975
 • 112 respiratorów (jeszcze nie wszystkie respiratory z ostatniej transzy przekazanej przez Agencję Rezerw Materiałowych zostały ujęte w statystykach), z czego zajętych jest 89.

Są to dane z 26 listopada 2020 roku.

W obu lokalizacjach finalnie przygotowanych będzie 300 łóżek tlenowych oraz 50 miejsc respiratorowych. Trwa nabór kadry do szpitali - za pomocą strony internetowej www.szpitaltymczasowy.szczecin.pl do pracy zgłosiło się już 240 osób, w tym kilkunastu lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów. Zgłaszają się pracownicy szpitala klinicznego nr 2 i personel innych placówek zdrowia. Są wśród nich także - m.in. ratownicy medyczni, technicy elektroradiologii, opiekunowie medyczni. Możliwa będzie dowolna forma zatrudnienia. Istotne jest, by już w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć dyspozycyjność do pracy - wymiar czasu pracy w szpitalach tymczasowych w każdym przypadku będzie ustalany indywidualnie. Bardzo chętnie przyjmowane będą także zgłoszenia w niepełnym wymiarze czasu pracy – np. na dyżury. - Czekamy na przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych i personel pomocniczy – dodaje Marcin Sygut, dyrektor SPSK 2 i pełnomocnik wojewody ds. szpitali tymczasowych - Osoby, które już się zgłosiły podkreślają, że po prostu trzeba pomóc, i że walka z pandemią to nasza wspólna sprawa.

Nieważne poświęcenie hali sportowej
Nasi Partnerzy polecają