Ulica Żyzna

i

Autor: Google Street View

Szczecin: Zmiany dla kierowców na Krzekowie. Nie jedźcie na pamięć!

2020-12-03 12:21

Kierowcy muszą przygotować się na poważne zmiany na jednej z ulic Krzekowa. W najbliższą sobotę zmieniona zostanie organizacja ruchu w ciągu ul. Żyznej. Będzie ona polegać na odwróceniu kierunku jazdy na jednokierunkowej części ulicy.

Po zmianie ruch samochodów odbywał się będzie w kierunku od ul. Drozdowej do ul. Żniwnej (odwrotnie niż dotychczas). Bez zmian pozostanie natomiast ruch rowerzystów, który może się odbywać w obu kierunkach. W dniach poprzedzających zmianę należy liczyć się z pracami wdrożeniowymi, w związku z czym prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Zmiana ma na celu poprawę i udrożnienie układu komunikacyjnego osiedla Krzekowo – Bezrzecze, szczególnie dla okolicznych mieszkańców - informuje Paulina Łątka z urzędu miasta. - Przekierowanie części ruchu lokalnego w stronę ul. Żniwnej i dalej ul. Łukasińskiego oraz ul. Taczaka powinno również przełożyć się na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w ciągu ul. Modrej i ul. Szerokiej, poprawiając czasy przejazdu autobusów.

Chociaż obecnie poranne utrudnienia nie są aż tak dotkliwe, głównie z uwagi na pracę i naukę zdalną znacznej części mieszkańców, to proponowane rozwiązanie ma zapobiec im również w przyszłości, po zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią i przy zwiększonym ruchu.

Ulica Żyzna objęta jest strefą ruchu uspokojonego i taką pozostaje. W ramach projektu wprowadzone zostaną dodatkowe elementy w postaci miejscowych zawężeń i esowego prowadzenia ruchu. Zmiany w organizacji ruchu wprowadzone zostaną jako czasowe. W momencie uzyskania przychylnych opinii mieszkańców, niewykluczone jest pozostawienia ich na stałe.

Gwałciciel 13-miesięcznej dziewczynki usłyszał wyrok sądu
Nasi Partnerzy polecają