Beata Bugajska

i

Autor: UM Szczecin

Szczecin walczy z dyskryminacją. Miasto ma pełnomocniczkę do spraw równości

2021-01-26 7:32

Szczecin będzie miał pełnomocnika, a dokładniej pełnomocniczkę do spraw równości. Beata Bugajska, która pełni funkcję dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, z nowym rokiem objęła również nową rolę - pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Równości. Został również powołany zespół strategiczny, który będzie odpowiedzialny za stworzenie i koordynację realizacji założeń deklaracji „Szczecin – miasto wolne od dyskryminacji”.

Najbliższym wyzwaniem nowej pani pełnomocnik będzie stworzenie harmonogramu działań w poszczególnych obszarach oraz zabezpieczenie środków finansowych na ich realizację. Równolegle Beata Bugajska będzie koordynowała działania wewnątrz urzędu i jednostkach podległych, które będą w bezpośredni lub pośredni sposób dotykały problematyki równości oraz dyskryminacji.

- Dziękując prezydentowi za zaufanie zdaję sobie sprawę że przede mną trudne i odpowiedzialne zadanie – mówi Beata Bugajska. – Mam nadzieję, że we współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami zajmującymi się tematyką równości będziemy w stanie stworzyć spójny i dobrze działający system wsparcia.

Zobacz też: Maszewo: Wszyscy myśleli, że jest PIJANY. Okazało się, że jest w ŚMIERTELNYM niebezpieczeństwie Członkami zespołu strategicznego ds. równości Gminy Miasto Szczecin zostali: Beata Bugajska – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. równości Gminy Miasto Szczecin (przewodnicząca zespołu), Aleksandra Piasecka – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy międzynarodowej Gminy Miasto Szczecin; Zofia Mirkiewicz – kierownik Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych; Klaudia Tarczyńska – Główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym UM; Michał Kaczmarczyk – Zastępca Dyrektora Biura Prezydenta Miasta;

Kolejnym krokiem będzie przygotowanie harmonogramu działań zespołu, szczegółowych założeń programu i wdrożenie działań w poszczególnych obszarach. Również jeszcze w tym roku organizacje pozarządowe zajmujące się w/w problematyką będą mogły aplikować o dofinansowanie swoich działań w ramach projektu.

Przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku prezydent przyjął stanowisko, w którym wyraźnie deklaruje wsparcie osobom dyskryminowanym i wskazuje kierunki działań miasta w tym obszarze.

Dokument przyjęty przez prezydenta oprócz deklaracji sprzeciwu wobec dyskryminacji wskazuje pełne poparcie dla takich wartości jak:

  1. Sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy dyskryminacji.
  2. Sprzeciw dla wykorzystywania tematu dyskryminacji dla realizacji celów politycznych i budowania podziałów wśród mieszkańców.
  3. Aktywne wsparcie dla idei tolerancji, równości i szacunku dla drugiego człowieka, we wszystkich obszarach życia społecznego.
  4. Prowadzenie działań edukacyjnych, poruszających problem dyskryminacji i mowy nienawiści w życiu publicznym.
  5. Zapewnienie realnego wsparcia dla osób doświadczających dyskryminacji.
  6. Podejście do tematu dyskryminacji w sposób odpowiedzialny, ze świadomością konieczności długofalowych działań i rozwiązań.
  7. Stworzenie programu przeciwdziałania dyskryminacji i jej skutkom.

Wybierz najpiękniej rozświetlone miasto w Polsce! Do wygrania sprzęt o wartości 200 tys. złotych. Kliknij tutaj!

Sonda
Czy Polska jest krajem tolerancyjnym?
Ruszyła przebudowa torowisk w centrum Szczecina. Ulica Matejki zamknięta