Skrzyżowanie na Turzynie

i

Autor: Google Street View

Szczecin: Drogowa REWOLUCJA na Turzynie. Będzie rondo i strefa "tempo 30"

2020-11-30 16:47

Za dwa tygodnie poznamy oferty firm, które zgłosiły się do przetargu na przebudowę ulic na Turzynie. Dzięki tej inwestycji, w tej okolicy zwiększy się bezpieczeństwo pieszych - dzięki nowemu rondu, strefie 30 i wyniesionym przejściom. W ramach zmian mieszkańcy zyskają także teren rekreacyjny z dodatkową zielenią.

- Projekt zakłada przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic: Bolesława Śmiałego - Żółkiewskiego - Chodkiewicza - informuje Habba Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Po przebudowie ulica pozostanie dwukierunkowa jednak zyska nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki z ciętych, szarych z płyt granitowych.

Bezpieczeństwo poprawi wprowadzenie „strefy ruchu 30” oraz przejść „sugerowanych”, które będą wyniesione. Na chodniku wykonane zostanie oznakowanie o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome.

- Na skrzyżowaniu ulic: Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza zaprojektowano mini-rondo z przejezdną wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej - dodaje Hanna Pieczyńska.

Wokół ronda pojawią się „zielone” wysepki częściowo obsadzone krzewami. Projekt przewiduje zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu z ul. Żółkiewskiego. Plac stanowić ma obszar rekreacyjny, w tym celu ustawione zostaną ławki, posadzone będą drzewa i krzewy.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę istniejących ciągów pieszych,
  • wykonanie elementów małej architektury,
  • wykonanie nasadzeń,
  • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej,
  • budowę nowego oraz przebudowę istniejącego oświetlenia,
  • usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą.

Zadanie „Przebudowa drogi w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego w Szczecinie – ETAP I Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego – Żółkiewskiego – Chodkiewicza.” realizowane będzie przez dwóch zamawiających: Zarząd dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Termin nadsyłania ofert upływa 14 grudnia.

ul. Bolesława Śmiałego

i

Autor: ZDiTM Szczecin
Przyroda oszalała! W listopadzie w Szczecinie kwitną drzewa
Nasi Partnerzy polecają