Szczecin: Chcesz dostać mieszkanie w zamian za remont? Sprawdź zasady!

2020-07-07 15:37 Grzegorz Kluczyński
Mieszkanie za remont w Szczecinie
Autor: ZBiLK Szczecin

Zmieniają się zasady dotyczące otrzymania mieszkania komunalnego za remont. Otrzymanie takiego lokalu od gminy będzie teraz dużo łatwiejsze, a oferty będą dostępne częściej.

Kto może dostać mieszkanie za remont w Szczecinie?

O lokal komunalny za remont mogą się starać mieszkańcy, którzy żyją w Szczecinie i nie mają swojego m4 np. mieszkają kątem u rodziny lub wynajmują pokój od osób prywatnych. Istotnym elementem jest też kryterium dochodowe. Dochód rodziny np. trzyosobowej może się wahać między 2880 zł a 6600 zł a pięcioosobowej między od 4800 zł do 9000 zł.

- Do tej pory mieszkańcy Szczecina zainteresowani lokalem za remont mieli możliwość składania wniosków dwa razy w roku, z taką częstotliwością były ogłaszane nabory. Teraz nie muszą już tak długo czekać - informuje Tomasz Klek, rzecznik miasta ds. mieszkalnictwa. - Oferty lokali są dwa razy w miesiącu. Dzięki temu mieszkańcy mają większe możliwości uzyskania takiego lokalu i krótszy czas oczekiwania na nowe oferty.

Wyjątkowa iluminacja Filharmonii w Szczecinie na Święto Muzyki

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dodatkowo chętni od razu będą składać wnioski na konkretny lokal, który ich interesuje, a nie jak do tej pory - dopiero po wstępnej weryfikacji, gdy okazało się, że spełniają kryteria.

Gdzie można znaleźć oferty mieszkań do remontu?

Aktualne oferty mieszkań do remontu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

- Oferty zawierają szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, powierzchni, zakresu robót remontowych oraz szacunkowy koszt ich wykonania - dodaje Tomasz Klek. - Dowiemy się także o wysokości czynszu najmu oraz szacunkowych kosztach związanych z opłatami za media, a także o terminie oglądania lokalu.

Weryfikacja wniosków odbywa się w pierwszej kolejności pod kątem spełnienia podstawowych warunków (zamieszkanie w Szczecinie, brak swojego lokalu, kryterium dochodowe). Jeżeli powyższe jest spełnione, to wniosek podlega ocenie punktowej, gdzie brane są pod uwagę takie kwestie jak m. in: okres mieszkania w Szczecinie, stan zdrowotny, liczba dzieci, a także sposób korzystania z dotychczasowego mieszkania (za dewastacje odejmowanie sa punkty). Nowością są dodatkowe punkty dla młodych rodzin, w których osoby mają nie więcej niż 35 lat. Inne kryteria punktowe znajdują się tutaj.

Aby starać się o mieszkanie za remont należy pamiętać o tym, że :

  • Wnioski można składać w wyznaczonym terminie podanym w ofercie,
  • można złożyć wyłącznie jeden wniosek na dwa wybrane lokale mieszkalne ujęte w aktualnej ofercie, podając który z nich będzie lokalem pierwszego wyboru, a który lokalem drugiego wyboru,
  • wszystkie złożone wnioski na dany lokal będą podlegały weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań
  • do każdego wniosku naliczona zostanie punktacja uwzględniająca sytuację rodzinną
  • z wnioskodawcą, który uzyska największą liczbę punktów zostanie zawarta umowa najmu wybranego lokalu,
  • w sytuacji gdy więcej niż jeden wnioskodawca uzyska największą i taką samą liczbę punktów, o wskazaniu wnioskodawcy do zawarcia umowy najmu zadecyduje zasada pierwszeństwa lub losowanie.

Ile kosztuje remont?

Termin wykonania prac wynosi 8 miesięcy (z pozwoleniem na budowę 12 miesięcy). Średni koszt takiego remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W trakcie wykonywania remontu nie jest nalicza się czynszu. Osoba remontująca opłaca jedynie media czyli np rachunki za gaz, prąd i zużytą wodę. Po wykonaniu remontu lokalu, podpisywana jest zasadnicza umowa najmu z osobą która go wykonała.

Zmiany zasad wynajmowania lokali do remontu zostały wprowadzone uchwałą rady miasta, która obowiązuje od tego roku. Od 2012 roku Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych wynajął już ponad 1200 mieszkań za remont. Lokale komunalne do remontu to jedna z kilku możliwości, jakie oferuje gmina zainteresowanym wynajęciem mieszkania. W ofercie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych znajdziemy propozycje mieszkań o czynszu komunalnym i tbsowskim, wykończone pod klucz. Dodatkowo ZBiLK raz w roku organizuje też nabory wniosków na lokale socjalne czyli dla najuboższych mieszkańców miasta.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać także pod numerami telefonu: 91 48 86 333 i 91 48 86 301.