Kto zaprojektuje obwodnicę Kołbaskowa? Było trzynastu chętnych

2020-12-03 14:51

Trzynaście ofert wpłynęło na zaprojektowanie obwodnicy Kołbaskowa w ciągu drogi krajowej nr 13. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła postępowanie i wybrała firmę, która złożyła najlepszą ofertę.

Wybrana została oferta firmy Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DiM ze Szczecina, która koszt przygotowania dokumentacji dla obwodnicy wyceniła na 1,54 mln zł.

- Jeżeli nie będzie odwołań od wyniku przetargu, to jeszcze w tym miesiącu powinna zostać podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych - mówi Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału GDDKiA.

Obwodnica Kołbaskowa jest jedną z dziewięciu inwestycji przewidzianych do realizacji w województwie zachodniopomorskim w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.

- Dla obwodnic Gryfina w ciągu DK31 i Szczecinka w ciągu DK20 trwają już przetargi na realizację, pozostałe sześć zadań jest w trakcie prac projektowych - dodaje Mateusz Grzeszczuk.

Przebieg drogi został określony w wydanej w 2012 roku decyzji środowiskowej, która dotyczyła również położonej na północ obwodnicy Przecławia i Warzymic. Zadaniem projektanta będzie teraz opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla inwestycji oraz wykonanie badań podłoża. Realizacja projektu budowlanego umożliwi przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wykonawca będzie miał 15 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego, następnie zostanie uzyskana decyzja ZRID. Ogłoszenie przetargu na budowę drogi planowane jest w 2023 roku.

Obwodnica od wschodu ominie Kołbaskowo

DK13 łączy granice polsko-niemiecką w Rosówku z autostradą A6 i centrum Szczecina. Obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13 to kolejny element realizacji nowego przebiegu tej drogi. Wraz z biegnącą od autostrady A6 do Szczecina obwodnicą Przecławia i Warzymic trasa ta umożliwi całkowite wyprowadzenie pozamiejskiego odcinka tej drogi poza obszary zabudowane. Obwodnica Kołbaskowa rozpocznie się kilkaset metrów od granicy polsko-niemieckiej. Droga ominie od wschodu miejscowość Kołbaskowo i włączy się w nowy węzeł drogowy Szczecin Zachód, który przewidziany jest do realizacji w ramach obwodnicy Przecławia i Warzymic. Obwodnica Kołbaskowa będzie jednojezdniową drogą klasy GP, czyli główną ruchu przyspieszonego.

Przyroda oszalała! W listopadzie w Szczecinie kwitną drzewa