Jest piasek, wkrótce będzie bruk. Jak idą prace na alei Jana Pawła II w Szczecinie? [ZDJĘCIA]

2020-09-28 11:33

Nowe i równe chodniki, brukowana jezdnia, dodatkowa zieleń i mała architektura. Tak ma wyglądać jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic w centrum Szczecina. Z dnia na dzień widać postępy na placu budowy na alei Jana Pawła II. Najbardziej widoczne zmiany można zaobserwować pomiędzy placem Grunwaldzkim, a ulicą Mazurską.

Na odcinku od placu Grunwaldzkiego do skrzyżowania z ulicą Mazurską wykonano rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni i pasa rozdziału oraz wpusty uliczne wraz z włączeniami.

- Przebudowana została istniejąca sieć wodociągową w jezdni i pasie rozdziału - informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. - Wykonane jest już korytowanie pasa jezdni wraz ze stabilizacją i podbudową. Brukarze przystąpili do budowy krawężników od strony pasa rozdziału i rozpoczęły się roboty ziemne. Równolegle prowadzone są prace przy bez wykopowej renowacji przykanalików kanalizacji ogólnospławnej.

Organizacja ruchu

Obecnie z ruchu wyłączona jest jezdnia w kierunku od placu Grunwaldzkiego do skrzyżowania z ul. Felczaka. Ruch pojazdów został przekierowany na drugą jezdnię, która stała się drogą dwukierunkową. Ruch pieszych i rowerów został przekierowany na chodniki znajdujące się jednej i drugiej stronie al. Jana Pawła II.

Linia autobusowa nr 70 kursuje objazdem.

Co się zmieni na al. Jana Pawła II?

Na alei Jana Pawła II przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej oraz ciągów pieszych z dużych płyt granitowych i asfaltowej ścieżki rowerowej. Skrzyżowania także zostaną wykonane z kostki kamiennej, ale koloru kontrastowego w stosunku do kostki ułożonej na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Parkowanie równoległe możliwe będzie po jednej stronie pasów postojowych. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające. Ścieżka rowerowa, tak jak w stanie istniejącym, zaprojektowana została w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Po przebudowie pojawią się stojaki rowerowe, ławki, nowe kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia krzewów.

Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego obejmie w szczególności:

  • przebudowę jezdni,
  • przebudowę chodników,
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej,
  • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  • wykonanie elementów małej architektury i zieleni,
  • przebudowę sieci wodociągowej,
  • bezwykopową renowację przyłączy kanalizacyjnych.

Koszt inwestycji to prawie 24 miliony złotych. Zakończenie prac planowane jest na drugą połowę października 2021 r.

Pasta dla słonia - bicie rekordu Polski w Toruniu
Nasi Partnerzy polecają