Szczecin Podjuchy

i

Autor: Google Street View

Dwa dni utrudnień w Szczecinie Podjuchach. Będzie ruch wahadłowy

2020-11-04 22:01

Kierowcy poruszający się ulicą Metalową w Podjuchach, muszą przygotować się na dwa dni utrudnień. Wszystko z powodu budowy węzła przesiadkowego.

5 listopada na czas wykonania frezowania ul. Metalowej zostanie zamknięty dla ruchu pas prawy (pas wschodni w kierunku miasta). Teren budowy wygrodzony zostanie zaporami drogowymi. Jezdnia na odcinku robót zostanie zawężona do 3,5 metra.

- Ruch prowadzony będzie wahadłowo - informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Na odcinku objętym robotami ustawione zostaną tymczasowe sygnalizatory uliczne.

Ruch pieszy odbywać się będzie po wschodniej stronie ul. Metalowej.

- Następnie prace wykonane zostaną po drugiej stronie, a organizacja ruchu będzie wyglądała analogicznie - dodaje Hanna Pieczyńska.

Co się zmieni w Podjuchach?

Budowa węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

Zakres prac obejmie w szczególności:

 • budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,
 • budowę parkingu Bike&Ride,
 • budowę wiat przystankowych,
 • wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,
 • rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,
 • budowę zaplecza socjalno-kasowego,
 • budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,
 • budowę/przebudowę chodników,
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • budowę zjazdów,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Koszt inwestycji to 11,6 mln zł.

Wyjątkowy 1 listopada w Szczecinie. Pustki przed największym cmentarzem w Polsce