Kierowcy będą mieli łatwiejj

Droga S10 będzie dłuższa. Jest decyzja w sprawie nowego odcinka w Szczecinie

2022-12-21 9:12

Droga ekspresowa S10 będzie dłuższa. I chociaż chodzi o zaledwie 4-kilometrowy odcinek, inwestycja zdecydowanie ułatwi życie kierowcom wjeżdżającym i wyjeżdżającym ze Szczecina. Jest decyzja środowiskowa dla S10 na odcinku między węzłem Szczecin Kijewo i Zdunowem. Droga ekspresowa łącząca autostradę A6 z istniejącym odcinkiem S10 w kierunku Stargardu ma przebiegać po nowym śladzie i zastąpić kolizyjną Szosę Stargardzką, która przebiega przez Płonię.

- Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo o długości ok. 4,35 km - informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - W wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie decyzji określono przebieg drogi i środowiskowe warunki jej realizacji. Dla inwestycji w przyszłym roku ma zostać zakończona dokumentacja koncepcyjna wraz z badanami podłoża. Następnie planowana jest realizacja inwestycji w formule Projektuj i buduj.

Połączenie autostrady A6 z drogą ekspresową S10

W tym roku zakończyła się rozbudowa węzła drogowego Szczecin Kijewo, który łączy drogę krajową nr 10 z autostradą A6. Natomiast od 2020 roku, po zakończeniu budowy drugiej jezdni obwodnicy Kobylanki, droga ekspresowa S10 rozpoczyna się od granicy Szczecina i biegnie do końca obwodnicy Stargardu - to łącznie około 26 km. Do połączenia gotowego odcinka S10 z A6 brakuje fragmentu od węzła Kijewo do granicy miasta.

Obecna DK10 przebiega przez osiedle Płonia. Występują na niej liczne skrzyżowania i przejścia dla pieszych, dlatego konieczne jest powstanie brakującego odcinka drogi ekspresowej S10. Inwestycja pozwoli zatem wyprowadzić ruch tranzytowy z Płoni, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zmniejszyć uciążliwości dla mieszkańców.

Warianty przebiegu

Od 2018 roku toczyły się prace przygotowawcze do realizacji inwestycji. Występujące na tym terenie uwarunkowania przyrodnicze, terenowe oraz istniejące zagospodarowanie terenu sprawiały, że konieczna była długa praca nad wariantami przebiegu.

- Łącznie wyznaczono pięć wariantów przebiegu tej drogi - mówi Mateusz Grzeszczuk. - Ze względu na uwarunkowania terenowe, wszystkie omijały Płonię od północy. Rozwiązania projektowe były również uzgadniane z mieszkańcami w toku konsultacji społecznych. Aktywni byli również przedstawiciele przedsiębiorców, ze względu na lokalizację inwestycji w pobliżu centrów logistycznych. Ostatecznie jako najkorzystniejszy został wskazany w decyzji środowiskowej wariant V o długości ok. 4,35 km.

Dwa węzły drogowe i przejścia dla zwierząt

W ramach inwestycji powstaną węzły drogowe Szczecin Płonia (w rejonie odejścia nowej drogi od obecnego przebiegu DK10) i Szczecin Zdunowo (położony 400 metrów na wschód od obecnego skrzyżowania DK10 z drogą do Zdunowa). Ten drugi węzeł będzie również zapewniał dojazd do pobliskiego szpitala w Zdunowie.

- Nowa S10 będzie przekraczała rzekę Płonia mostem o długości 130 metrów, obiekt będzie również pełnić funkcję dolnego przejścia dla zwierząt - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk. - Na końcu odcinka, już za węzłem Szczecin Zdunowo, zostanie zlokalizowane górne przejście dla dużych zwierząt o szerokości 50 metrów. Droga będzie ogrodzona, powstaną również ekrany akustyczne w rejonie zbliżania się trasy do zabudowy.

S10 Stargard - Piła

W województwie zachodniopomorskim pozostał do realizacji jeszcze odcinek S10 Stargard - Piła. To łącznie 108 km nowej drogi ekspresowej.

- W ubiegłym roku dla tego odcinka uzyskaliśmy decyzję środowiskową - dodaje Mateusz Grzeszczuk. - Na początku tego roku podpisaliśmy umowy na opracowanie koncepcji programowych wraz z wykonaniem badań podłoża, a łączna ich wartość to 31 mln zł. W przyszłym roku prace przygotowawcze mają się zakończyć i również ten odcinek będzie gotowy do realizacji w formule "projektuj i buduj".

Sonda
Czy często stoisz w korkach?
Wąskim chodnikiem prosto w słup! Drogowy absurd na szczecińskim Niebuszewie
Nasi Partnerzy polecają