Cztery firmy chętne na przebudowę alei Wojska Polskiego. Jak zmieni się centrum Szczecina?

2021-02-02 11:33

Niegdyś główna aleja handlowa w centrum Szczecina. Dziś nieco zapomniana. To ma się jednak wkrótce zmienić. Aleję Wojska Polskiego czekają poważne zmiany. Modernizacją zainteresowane są cztery firmy.

W poniedziałek, w siedzibie Szczecińskich Inwestycji Miejskich odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na przebudowę śródmiejskiego odcinka al. Wojska Polskiego. Do udziału w przetargu zgłosiły się cztery firmy. Komisja przetargowa zajmie się teraz analizą złożonych ofert.

  • Konsorcjum Firm ROVERPOL Sp. z o.o. i ROVER Intraestructuras, SA - oferta 80 995 500,00 zł brutto.
  • EUROVIA POLSKA S.A. - oferta 87 214 470,04 zł brutto.
  • Firma Budowlano-Drogowa MTM SA - oferta 80 728 637,11 zł brutto.
  • BUDIMEX S.A. - oferta zł 98 884 571,01 zł brutto.

Według kosztorysu inwestycji, prace wyceniono na około 86 milionów złotych, co oznacza, że dwie oferty mieszczą się w zakładanym budżecie.

Co zmieni się na alei Wojska Polskiego?

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne. Pierwszy z nich dotyczy przebudowę samej alei na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów i przyległych ulic. Drugi jest swego rodzaju "bonusem", który wpłynie na większą część centrum miasta, gdyż obejmuje swoim zasięgiem plac Zwycięstwa.

Etap I obejmuje przebudowę układu drogowego alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, odcinka ulicy Jagiellońskiej od al. Piastów do al. Wojska Polskiego oraz odcinka ulicy Śląskiej od ulicy Więckowskiego do drogi wewnętrznej za budynkami Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Inwestycja obejmie ponadto przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu, przebudowę sygnalizacji świetlnych, budowę oświetlenie ulicznego, budowę elementów małej architektury, budowę fontanny oraz zmianę organizacji ruchu w postaci wprowadzenia ruchu uspokojonego. Istotną częścią prac będzie zagospodarowanie terenu w postaci nasadzeń drzew i krzewów.

Zobacz też: RZEŹ drzew w centrum Szczecina. Aleja już TYLKO z nazwy [ZDJĘCIA, WIDEO]

- Aleja Wojska Polskiego, na odcinku od Placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów, stanie się „zielonym salonem” naszego miasta - informuje Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - W ramach nasadzeń pojawią się drzewa o randze reprezentacyjnej dla naszego miasta, długowieczne i monumentalne. Znajdą się tam m.in. kolumnowe platany, będą również charakterystyczne dla Szczecina przepiękne magnolie. Projekt zakłada nasadzenia w pasie środkowym na całej długości blisko kilometrowej ulicy, wzdłuż pierzei, w obrębie wnętrza projektowanego ronda na Placu Zgody czy wzdłuż wieżowców sąsiadujących z Placem Zgody. Nasadzenia roślinności obejmą niemal kilometr zupełnie nowej alei. Znajdą się w niej nowe krzewy, trawy i byliny.

Etap II inwestycji obejmie wykonanie dokumentacji projektowej a następnie zrealizowanie prac budowlanych, polegających na przebudowie układu drogowego i torowego w rejonie placu Zwycięstwa. Zakres prac obejmie przebudowę układu torowego na odcinku od Bramy Portowej do włączenia w ulicę Krzywoustego, w celu wykonania na tym odcinku wspólnych pasów tramwajowo – autobusowych, przebudowę peronów przystankowych na wlocie północnym skrzyżowania Brama Portowa, budowę nowego przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa przed skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego i Krzywoustego w kierunku placu Kościuszki.

- Prace obejmą również przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, budowę ścieżek rowerowych, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnych, przebudowę tramwajowej sieci trakcyjnej i systemu sterowania rozjazdu, przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę systemu informacji pasażerskiej, zagospodarowanie terenu elementami małej architektury oraz nasadzeniami drzew i krzewów - dodaje Piotr Zieliński.

Zobacz też: Rośnie ostatnia trybuna. Szczeciński stadion nabiera kształtów [ZDJĘCIA]

Drzewa zniknęły z alei Wyzwolenia w Szczecinie