Chciał wwieźć do Polski ponad 20 ton śmierdzących ŚMIECI z Niemiec! Wpadł na granicy w Kołbaskowie [ZDJECIA]

2020-11-25 9:33

Miał prawidłowo oznakowany samochód, z dokumentów wynikało, że przewozi odpady z papieru i tektury. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Naczepa była wypełniona po brzegi zwykłymi śmieciami.

Do zdarzenia doszło 11 listopada. Na autostradzie A6 w pobliżu byłego przejścia granicznego Pomellen-Kołbaskowo funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy, który był prawidłowo oznaczony jako wykorzystywany do przewozu odpadów. Kierowca przedłożył również dokumenty, z których wynikało że przewozi odpady papieru i tektury. Odpady zostały nadane z Niemiec i skierowane były do odbiorcy w Polsce. Okazało się, że to tylko teoria.

- W trakcie kontroli stwierdzono że, w naczepie znajdują się inne odpady - mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Znajdowały się tam odpady zmieszane w formie sprasowanej, zawierające m.in. papier i tekturę, porozrywane worki foliowe i opakowania po napojach z tworzyw sztucznych, elementy gumowe, kawałki plastiku.

Odpady również odpady opakowań z tworzyw sztucznych po żywności, czy też po produktach codziennego użytku w gospodarstwach domowych. Odpady były ponadto zabrudzone oraz wydzielały ostrą, nieprzyjemny zapach, która mogła świadczyć o procesach fermentacyjnych pozostałości po żywności w przewożonych odpadach.

- Funkcjonariusze KAS doszli do wniosku, że te odpady mogły stanowić mieszaninę odpadów niesklasyfikowanych pod żadnym kodem w załącznikach do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie przemieszczania odpadów. Dlatego uznano je za odpady "spoza listy", a takie wymagają procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia oraz zgody właściwego organu - dodaje Małgorzata Brzoza. Działania funkcjonariuszy celno-skarbowych uprawdopodobniły podejrzenie nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów. W efekcie skierowano wniosek o ocenę towaru do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował, że przewożony ładunek spełnia definicję odpadu określoną w ustawie o odpadach, zgodnie z którą przez odpady rozumie się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Ponieważ, zgodnie z art. 11b ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zakazany jest przywóz do Polski zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, transport tych odpadów został uznany za nielegalny.

Zatrzymany pojazd wraz z ładunkiem został skierowany na najbliższy parking strzeżony, gdzie został zabezpieczony w sposób uniemożliwiający oddziaływanie odpadów na środowisko. Transport pozostanie tam do czasu podjęcia decyzji przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Może on zostać zwrócony do kraju nadania lub zutylizowany.

Szczecin: Kolejna jaskinia hazardu rozbita