Szczecin: Tutaj przesiądziesz się na SKM. Co słychać na budowie węzła w Podjuchach? [ZDJĘCIA]

2020-12-09 8:23

Zaawansowanie prac przy budowie węzła przesiadkowego w Podjuchach jest bardzo duże. Widać już część dla autobusów, jezdnie, chodniki, budynek kasowy i parking. To tutaj będzie można wkrótce przesiąść się z samochodu lub autobusu do pociągu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Inwestycja w Podjuchach oznacza sporo zmian dla mieszkańców, które niosą za sobą ułatwienia w ramach zrównoważonego transportu zbiorowego. Parking P&R wraz z pętlą stanie się elementem większej całości, która w najbliższych latach zmieni oblicze komunikacji miejskiej w naszym mieście.

- Na placu budowy wykonywane zostały regulacje włazów studni i wpustów deszczowych, zakończono prace związane z wykonaniem makroniwelacji w obrębie zatoki autobusowej i warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w obrębie parkingu - informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Gotowe są już krawężniki i wyspa dzieląca na ul. Metalowej. Wykonawca kontynuuje prace związane z układaniem krawężników i obrzeży oraz podbudów na parkingu P&R oraz na zatoce autobusowej. Trwa układanie nawierzchni w miejscach postojowych oraz nawierzchni jezdni na parkingu i ciągach pieszych.

Prawie gotowy jest już budynek kasowy. Zakończono w nim montaż stolarki okiennej i drzwi, rozpoczęto prace wykończeniowe we wnętrzu.

W najbliższym czasie planowane są następujące prace przy kontynuacji robót elektrycznych i teletechnicznych w rejonie zatoki autobusowej, układaniem krawężników oraz nawierzchni w rejonie parkingu, zatoki autobusowej i ul. Metalowej, wykonania konstrukcji i nawierzchni chodników, a także rozpoczęcie układania nawierzchni z kostki kamiennej w rejonie zatoki autobusowej, wykonanie warstwy ścieralnej w ul. Metalowej.

Węzeł przesiadkowy w Szczecinie Podjuchach

Budowa węzła przesiadkowego przy stacji Podjuchy jest elementem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego związanego z budową Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, która stanowić będzie oś transportu publicznego w obszarze funkcjonalnym miasta Szczecin. Węzły przesiadkowe realizowane w ramach projektu mają poprawić skomunikowanie pomiędzy poszczególnymi środkami transportu oraz przyczynić się do wzrostu zainteresowania transportem publicznym.

Zakres prac obejmie w szczególności:

 • budowę pętli autobusowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
 • budowę parkingów dla samochodów osobowych typu Park&Ride,
 • budowę parkingu Bike&Ride,
 • budowę wiat przystankowych,
 • wykonanie elementów Systemu Informacji Pasażerskiej,
 • rozbiórkę istniejących obiektów i nawierzchni,
 • budowę zaplecza socjalno-kasowego,
 • budowę systemu zliczania pojazdów na parkingu,
 • budowę/przebudowę chodników,
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę/przebudowę odwodnienia projektowanych nawierzchni,
 • przebudowę kolidującego uzbrojenia,
 • budowę zjazdów,
 • wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Koszt inwestycji to 11,6 mln zł.

Budowa węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”.

To się mogło skończyć TRAGICZNIE! Wdrapali się na tramwaj. Grożą im POWAŻNE konsekwencje
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany