Szczecin: Remont Estakady Pomorskiej ruszył na dobre. Są pierwsze utrudnienia [ZDJĘCIA]

2020-11-26 11:09

Od kilkunastu dni trwają prace związane z modernizacją Estakady Pomorskiej w ciągu ulicy Gdańskiej. Pojawiły się już pierwsze utrudnienia. Kierowcy poruszający się między lewo- i prawobrzeżną częścią Szczecina, muszą więc zwracać szczególną uwagę na oznakowanie.

Aktualnie prowadzone są przede wszystkim prace przygotowawcze, których celem będzie wzmocnienie obiektu.

- Na górnej części estakady prowadzone są prace przy nowym odwodnieniu obiektu jak również prace przygotowawcze pod wzmocnienie konstrukcji - informuje Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Trwa wklejanie taśm wzmacniających, demontowane są stare dylatacje. W części dolnej estakady wykonywana jest izolacja ław filarów obiektu i izolacja antykorozyjna ustroju nośnego.

Utrudnienia w ruchu

W związku z planowanym rozpoczęciem prac w rejonie ulicy Księdza Michała Mostnika, etapami wprowadzana będzie czasowa organizacja ruchu. Zmiany polegać będą na zwężaniu wybranych fragmentów jezdni oraz zamykaniu przejazdów przez skrzyżowania. Kierowców prosimy o zachowanie uwagi oraz stosowanie się do pojawiającego się oznakowania. Zmiany w organizacji ruchu zaczną obowiązywać od 30 listopada.

Remont Estakady Pomorskiej

Najważniejszą częścią tego zadania, będzie przebudowa starego wiaduktu tramwajowo-drogowego w rejonie ulicy Gdańskiej. Obiekt, który powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, znajduje się w złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa, konieczny jest kompleksowy remont całej konstrukcji. W wyniku prac, podniesiona zostanie także klasa nośności obiektu do 40 ton. W ramach inwestycji, przebudowany zostanie także wiadukt nad bocznicą kolejową, prowadzącą do Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. Obiekt ten został zbudowany przed 1945 rokiem i przebudowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jego stan techniczny ze względów bezpieczeństwa również wymaga przeprowadzenia kompleksowych prac naprawczych. Ponadto pracami objęty będzie układ drogowy w rejonie Estakady. Przebudowane zostaną obie jezdnie ul. Gdańskiej oraz przejazdy pod Estakadą. Pojawią się chodniki oraz ścieżki rowerowe. Przebudowane zostaną sieci i instalacje podziemne.

W ramach inwestycji zaplanowano:

 • przebudowę obu nitek ul. Gdańskiej w obszarze Estakady Pomorskiej oraz budowę nowych połączeń ulic w celu usprawnienia komunikacji;
 • budowę ciągów pieszych, rowerowych i pieszo rowerowych;
 • remont przejazdów kolejowych przecinających ul. Gdańską;
 • przebudowę kolizyjnych sieci podziemnych lub/i nadziemnych (sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne;
 • przebudowę/ budowę zjazdów publicznych;
 • zapewnienie systemu odwodnienia poprzez przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami oczyszczającymi;
 • oznakowanie drogi;
 • podniesienie nośności nawierzchni dróg i ulic;
 • budowę/przebudowę oświetlenia ulicznego;
 • zagospodarowanie zieleni;
 • podniesienie klasy nośności poprzez przebudowę (wzmocnienie) konstrukcji wiaduktu tramwajowo-drogowego.

Inwestycja odbywa się w ramach projektu „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”. Koszt prac to ponad 44,7 mln zł.

Ciężarówka wjechała w sklep.
Nasi Partnerzy polecają