Szczecin: Można przejechać, ale roboty na węźle Granitowa wciąż trwają. I potrwają dłużej [ZDJĘCIA]

2020-12-09 13:16

Chociaż od kilku tygodni kierowcy mogą już przejechać przez ulicę Granitową, wciąż muszą liczyć się z utrudnieniami. Na budowie węzła trwają obecnie m.in. roboty brukarskie, budowa ekranów akustycznych, prace sieciowe. Jednocześnie z uwagi na dodatkowe i nieprzewidziane roboty budowlane, przedłużony zostanie termin zakończenia całej inwestycji.

W minionych dniach na terenie inwestycji realizowano prace brukarskie wzdłuż ulicy Krygiera. Prowadzono także roboty ziemne i rozbiórkowe w rejonie przyczółka mostu od strony Zdrojów. Prowadzono również prace montażowe na kładce dla pieszych. Na wyspie centralnej skrzyżowania i w rejonie ulicy Ciasnej wykonywane były roboty teletechniczne.

Koniec budowy się opóźni

Z uwagi na dodatkowe i nieplanowane roboty budowlane, zmianie ulegnie harmonogram prac i tym samym termin zakończenia inwestycji. Oznacza to, że mieszkańcy tej części miasta muszą uzbroić się w dodatkowe pokłady cierpliwości

- Na aktualizację harmonogramu mają wpływ m.in. wydłużenie w czasie prac na ul. Granitowej, dodatkowe prace sieciowe związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną, prace związane z usunięciem awarii gazociągu na ul. Krygiera - tłumaczy Piotr Zieliński z urzędu miasta. - Miasto doprecyzowuje szczegóły aneksu do umowy z Generalnym Wykonawcą. W związku z powyższym planuje się zakończenie robót w sierpniu 2021 roku. Pełna przejezdność dla pojazdów będzie udostępniana etapowo.

Węzeł Granitowa - co się zmieni?

Inwestycja obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie skrzyżowania. W ramach prac rozebrany zostanie istniejący, wyłączony z ruchu most drogowy nad rzeką Regalicą. W jego miejsce pojawi się nowa przeprawa. Prace obejmą również budowę chodników i ścieżek rowerowych; oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; kanalizacji deszczowej; oświetlenia; ekranów akustycznych.

Koszt inwestycji to 112 milionów złotych.

To się mogło skończyć TRAGICZNIE! Wdrapali się na tramwaj. Grożą im POWAŻNE konsekwencje