Marta Safader-Domańska

i

Autor: UM Szczecin

Szczecin ma nową Ogrodnik Miasta. Po ponad roku przerwy

2021-01-14 9:09

To stanowisko czekało ponad rok na właściwą osobę. W środę radni z komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zapoznali się z nowymi standardami zieleni, które wkrótce zaczną obowiązywać w Szczecinie. Za ich wdrożenie oraz inne zadania związane ze szczecińską zielenią odpowiadać będzie nowa Ogrodnik Miasta, którą została Marta Safader-Domańska.

Nowe standardy zieleni

Dokument pn. „Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin" został opracowany na zlecenie miasta przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Celem opracowania standardów było wskazanie kierunków spójnego i jednolitego uporządkowania zielonych przestrzeni miejskich.

Zobacz też: Największa KATASTROFA morska w historii Polski. JAN HEWELIUSZ zatonął 28 lat temu

Przedstawiono w nim rozwiązania zalecane dla jednostek prowadzących bieżące utrzymanie i eksploatację zieleni w mieście, a także dla projektantów i wykonawców nowych inwestycji realizowanych na terenie Szczecina. Wskazano konkretne i alternatywne rozwiązania do lokalnej walki ze zmianami klimatycznymi, które będą sukcesywnie wdrażane na terenie miasta. Standardy określają również sposoby prowadzenia pielęgnacji drzew i krzewów, zawierają katalog gatunków drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń w trudnych warunkach miejskich.

Jednym z głównych kierunków rozwoju terenów zielonych ma być zwiększenie zasobów zieleni, poprzez zagospodarowywanie na ten cel nowych miejskich przestrzeni, podniesienie jakości pielęgnacji zieleni miejskiej oraz polepszenie warunków jej wzrostu.

Nowa Ogrodnik Miasta w Szczecinie

Wszystkie działania Miasta w obszarze zieleni miejskiej ma zintegrować Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz Ogrodnik Miasta. Funkcję tę od początku roku pełni Marta Safader-Domańska. Nowa Ogrodnik Miasta jest absolwentką architektury krajobrazu na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (obrona dyplomu – 2009 r.). Na swoim zawodowym koncie ma liczne projekty terenów zielonych oraz inwentaryzacje dendrologiczne realizowane na zlecenie podmiotów prywatnych oraz samorządów, a także kilkadziesiąt zrealizowanych projektów ogrodów prywatnych.

- Zależy mi na tym, aby Szczecin nie tylko pozostał zielonym miastem, ale także był postrzegany jako nowoczesne ekomiasto, przygotowane na zmiany klimatyczne, w którym zieleń stanowi równorzędny element miejskiej infrastruktury - mówi Marta Safader – Domańska.

Zobacz też: Awaria sieci ciepłowniczej na Gumieńcach. Dlaczego woda w rurach jest zielona?

Do obowiązków Ogrodnik Miasta należy:

1. opracowywanie koncepcji urządzenia zieleni na terenie Miasta ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju terenów zieleni miejskiej, w tym nowych nasadzeń,

2. opracowanie wytycznych do projektów zieleni zlecanych do realizacji przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,

3. planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej poprzez:

- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem ochrony terenów zieleni i zadrzewień, zachowania istniejącej zieleni, tworzenia nowych terenów zieleni,

- opiniowanie dokumentacji projektowej, w tym projektów budowlanych w zakresie gospodarowania zielenią oraz przyjętych rozwiązań projektowych,

- opiniowanie wniosków dotyczących gospodarki terenami zieleni urządzonej i terenami przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń,

4. współpraca z jednostkami odpowiedzialnymi za utrzymanie terenów zieleni w zakresie ich stanu biologicznego i estetyki (ZUK, ZDiTM, ZBiLK),

5. opracowanie planu opieki nad drzewami sędziwymi i rewitalizacji istniejących zadrzewień,

6. współpraca z Konserwatorem Zabytków w zakresie zieleni zabytkowej lub usytuowanej

w obszarach objętych ochroną konserwatorską,

7. współpraca ze środowiskiem naukowym oraz podmiotami (towarzystwami, fundacjami, stowarzyszeniami) działającymi w zakresie ochrony i rozwoju zieleni,

8. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Wybierz najpiękniej rozświetlone miasto w Polsce! Do wygrania sprzęt o wartości 200 tys. złotych. Kliknij tutaj!

Sonda
Czy Szczecin jest zielonym miastem?
Widok jak z horroru i ogromne utrudnienia! Awaria sieci ciepłowniczej na Gumieńcach