Kury

i

Autor: klimkin / CC0 / pixabay.com

Ptasia grypa ATAKUJE w Zachodniopomorskiem. ZARAZA przyszła z Lubuskiego. Wprowadzono obostrzenia

2021-01-13 10:09

W kilku gminach w południowej części województwa zachodniopomorskiego zostało objętych obostrzeniami z powodu zagrożenia wirusem A/H5N8/, czyli ptasią grypą. W związku z zagrożeniem, sanepid w Myśliborzu wprowadził obostrzenia.

Ognisko wirusa ptasiej grypy stwierdzono w miejscowości Staw, w gminie Lubiszyn, na terenie województwa lubuskiego. Wirus A/H5N8/, który zaatakował stada drobiu hodowlanego, jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie patogenny dla ludzi. To oznacza, że ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje. Jednak w związku z tym, że wirusy grypy mogą zmienić swoje cechy i aby uniknąć ryzyka zakażenia takim wirusem, należy przestrzegać zaleceń wydawanych przez przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 • dopilnować, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania,
 • nie dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczenia, ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, ani ubitego drobiu; dopilnować, aby nie robiły tego dzieci,
 • myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym; dopilnować, aby robiły to także dzieci,
 • nie spożywać mięsa drobiowego, przetworów drobiarskich i jaj niepoddanych odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 °C,
 • myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (np. deski, noże, talerze),
 • pamiętać, że zamrożenie mięsa drobiowego nie niszczy wirusa grypy,
 • pamiętać, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi.

Sanepid przypomina, że szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, mogą zminimalizować ryzyko zakażenia i uchronić przed wystąpieniem powikłań choroby.

Zobacz też: ASF w Zachodniopomorskiem. W obawie przed ZARAZĄ stawiają KILOMETRY płotu

Obszarem zagrożonym zostały objęte następujące gminy i miejscowości na terenie województwa zachodniopomorskiego:

 • Gmina Myślibórz: Płośno, Podławie, Ławy, Sądkowo, Renice, Wydmuchy, Strzelnik, Dąbrowa, Nawojczyn, Trzyniec, Podłążek, Klicko, Jarużyn, Pluty, Mirawno, Myślibórz, Myśliborzyce, Mączlino, Wierzbnica, Wierzbówek, Kruszwin, Listomie, Utonie, Zgoda, Zgoda Kolonia, Sobienice, Sarbinowo, Wrzelewo, Nawrocko, Rościn, Rościnko, Rokicienko, Iłowo, Kostno, Gryżyno, Dąbrowa, Pszczelnik
 • Gmina Dębno: Radzicz, Grzybno, Grzybno Kolonia, Piołunek, Różańsko, Sulisław, Ostrowiec, Dolsk, Turze, Borne, Juncewo,
 • Gmina Nowogródek Pomorski: Trzcinna, Świątki, Chocień, Somin, Smolary, Smólsko, Sołacz, Rataje, Nowogródek Pomorski, Kolonia Nowogródek Pomorski, Giżyn Osada

W obszarze zagrożonym nakazuje się:

 • utrzymywanie drobiu w taki sposób by nie miały kontaktu z ptactwem dzikim,
 • karmienie pojenie drobiu oraz magazynowanie paszy i ściółki w sposób zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich,
 • stosowanie odzieży ochronnej i środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków
 • niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Myśliborzu o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Zobacz też: Ważne ZMIANY w programie Rodzina 500 Plus. Gdzie i kiedy złożyć wniosek w Szczecinie?

W obszarze zagrożonym zakazuje się:

 • przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj bez zgody PLW w Myśliborzu,
 • wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie,
 • wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych,;
 • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 • wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
 • organizowania polowań na ptaki łowne.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myśliborzu wydał rozporządzenie, w którym są szczegółowo zawarte nakazy i zakazy obowiązujące w obszarach zapowietrzonym i zagrożonym. Rozporządzenie będzie wywieszone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach objętych obostrzeniami.

Wybierz najpiękniej rozświetlone miasto w Polsce! Do wygrania sprzęt o wartości 200 tys. złotych. Kliknij tutaj!

Wiśnia japońska na Jasnych Błoniach zakwitła na same święta!
Nasi Partnerzy polecają