Przebudowa w centrum Szczecina zmierza do finału. Małkowskiego nabiera ostatecznych kształtów

2019-09-11 11:07 gk

Ta, dotychczas dość zaniedbana część szczecińskiego Śródmieścia, wkrótce zyska zupełnie nowe oblicze. Trwają prace związane z przebudową ulicy Małkowskiego i fragmentu ulicy Królowej Jadwigi, które już niebawem staną się estetyczną przestrzenią, zdecydowanie bardziej niż do tej pory przyjazną dla pieszych.

Inwestycja obejmuje przebudowę jezdni, chodników, zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie elementów małej architektury oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Ponadto przewiduje się wprowadzenie strefy ruchu z ograniczeniem prędkości maksymalnej do 30 km/h tak, aby pieszy mógł przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu, a rowerzysta poruszać się w obu kierunkach.

Efekty prac są najbardziej widoczne na odcinku ul. Małkowskiego od ulicy Królowej Jadwigi do ulicy Bogusława X, gdzie zostały wykonane prace kanalizacyjne i brukarskie oraz nakładki bitumiczne.

- Obecnie wykonawca przygotowuje miejsca na donice oraz wykańcza nawierzchnię chodnika - informuje Hanna Pieczyńska z ZDiTM. - W najbliższym czasie planowane jest wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Na odcinku od ulicy Królowej Jadwigi do al. Piastów zostały wykonane stabilizacje i podbudowy pod chodniki, nawierzchnie i wjazdy. Zakończyły się prace przy budowie elementów kanalizacji deszczowej. W wykonawca przystąpił też do rozbiórki kostki kamiennej i wykonywania elementów konstrukcji drogi. Niebawem zakończą się prace przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych drogi. Wtedy możliwe będzie wykonanie nakładek bitumicznych i całości nawierzchni chodników.

W ramach przebudowy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Krzywoustego do ulicy Małkowskiego, która rozpoczęła się najpóźniej, zostały wykonane prace związane z przebudową wodociągu oraz elementów kanalizacji deszczowej.

- W najbliższym czasie rozpocznie się ustawianie krawężnika i układanie nawierzchni chodników. Równolegle będą prowadzone prace przy konstrukcji drogowej - dodaje Hanna Pieczyńska.

Prace powinny zakończyć się jesienią tego roku.