Mierzyn

i

Autor: Google Street View

Obwodnica Mierzyna pilnie potrzebna. Szczecin chce porozumienia

2022-01-26 10:49

Ta 8-kilometrowa droga pozwoli nie tylko ominąć Mierzyn, ale również ma być wygodnym dojazdem do przyszłego Zachodniego Obejścia Szczecina. Jej część będzie przebiegać częściowo w granicach Szczecina i na terenie gminy Dobra. Jak informuje szczeciński magistrat, miasto zabezpieczyło środki na projekt i jest gotowe na porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie nowego przebiegu drogi krajowej nr 10 w stronę Lubieszyna i granicy polsko-niemieckiej.

Obwodnica Mierzyna, czyli nowy odcinek drogi krajowej nr 10 o długości blisko 8 km, rozpoczynać się będzie na wysokości Centrum Handlowego Ster i przebiegać będzie m.in. do Węzła Dołuje, łączącego się z planowanym Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina.

- Część nowej trasy na odcinku około 2,3 km, przebiegać będzie przez tereny należące do Gminy Miasta Szczecin. Z tego względu, Miasto zamierza współfinansować opracowanie projektu oraz przyszłą realizację prac budowlanych obejmującą fragment drogi w granicach administracyjnych Szczecina - tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji.

Czytaj też: Szczecin: Pirat w BMW na Moście Pionierów. Zapłaci ogromny mandat!

Pierwsze działania w tym kierunku podjęte zostały już we wrześniu 2021 roku. W budżecie zabezpieczono kwotę 1,9 mln zł na opracowanie części projektowej. Sama inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach:

  • Etap pierwszy obejmować będzie m.in.: opracowanie analiz dot. rozwiązań projektowych jedno i dwujezdniowych nowej trasy; projektów architektoniczno-budowlanych, uzyskanie uzgodnień i ostatecznej decyzji ZRID.
  • Etap drugi obejmować będzie realizację prac budowlanych, którego koszty i ich podział zostanie ustalony po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Jak informuje szczeciński magistrat, miasto gotowe jest na zawarcie porozumienia Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ustalenia zasad wspólnego przygotowania, przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne, udzielenia zamówień oraz zasad finansowania pierwszego etapu inwestycji.

Zachodnie Obejście Szczecina

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina to ważny projekt infrastrukturalny dla metropolii szczecińskiej i regionu. Miasto wspólnie z samorządami, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, przygotowuje się do tej inwestycji od ponad 10 lat. Efektem tych działań jest wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, która po przeniesieniu jej na GDDKiA umożliwiła stronie rządowej rozpoczęcie projektowania inwestycji.

Szczecin w zakresie przygotowań do realizacji tej inwestycji prowadzi także własne działania. To infrastruktura drogowa, która w granicach administracyjnych miasta ma za zadanie uzupełniać układ dojazdowy do węzłów i samego obejścia. Węzeł Głębokie; zmodernizowany szczeciński odcinek ulicy Przęsocińskiej; pierwszy i drugi etap ulicy Szafera; ulica Modra i Koralowa. To także trzeci etap Trasy Północnej, której projekt jest aktualizowany oraz włączenie obwodnicy Przecławia w układ drogowy ronda Hakena i współpraca z Gminą Dobrą przy budowie nowej drogi od Wołczkowa do ul. Szafera.

Z kolei w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Gmina Miasto Szczecin, złożyła wnioski na realizację inwestycji drogowych powiązanych z Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina. Miasto nie otrzymało jednak wsparcia na modernizację ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi-Zagórskiego oraz przebudowę ulicy Zbójnickiej. Miasto złoży ponownie wnioski na powyższe zadania w kolejnym naborze, który trwa do 15 lutego 2022 r.

Czytaj też: Karolinka zgubiła "smartłocza". W poszukiwaniach pomaga nawet prezydent Szczecina!

Sonda
Czy często stoisz w korkach?
Jeszcze więcej utrudnień w Szczecinie. Al. Wyzwolenia częściowo zamknięta