Ten ustawowy obowiązek dotyczy wszystkich. Polacy zaskoczeni! Jest na to tylko 30 dni

i

Autor: Jovydas Pinkevicius, Mikhail Nilov / CC0 / pexels.com Ten ustawowy obowiązek dotyczy wszystkich. Polacy zaskoczeni! Jest na to tylko 30 dni

Trzeba o tym pamiętać!

Obowiązek meldunkowy to nie żart. Konsekwencje mogą być dotkliwe. Tylko 30 dni na wniosek

2023-10-09 23:46

Pewnie nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę i wiele osób o tym nie pamięta, jednak taki obowiązek istnieje w całej Polsce. Dotyczy on zarówno obywateli naszego kraju, jak i cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski i zamierzają pozostać na dłużej. To dotyczy również studentów, którzy rozpoczynając naukę, zmienili swoje miejsce zamieszkania i znaleźli lokum w wynajętym mieszkaniu czy akademiku. Czasu na dopełnienie formalności jest niewiele, bo to tylko 30 dni. Na szczęście nie są one zbyt skomplikowane.

Wiele osób zmienia miejsce swojego zamieszkania, zarówno z przyczyn życiowych, zawodowych lub ze względu na rozpoczęcie nauki na studiach. Wiąże się to z ważnym ustawowym obowiązkiem. Mianowicie każdy, kto przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zameldować się w miejscu pobytu. Dotyczy to nie tylko osób, które zmieniły adres zamieszkania na stałe, ale też na określony czas. Termin na dokonanie tego obowiązku to 30 dni.

Studenci, którzy na czas nauki zamieszkali np. w akademiku, powinni zgłosić ten fakt w urzędzie miasta lub gminy, podając miejsce pobytu czasowego. Podobnie jest z osobami, które postanowiły zamieszkać w innym mieście z przyczyn zawodowych. Obowiązek meldunku dotyczy także cudzoziemców, którzy planują pobyt w Polsce na czas powyżej 90 dni. Meldunku należy dokonać najpóźniej do 30. dnia od przyjazdu do Polski.

Zgłoszenie pobytu czasowego jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić formularz EL/ZC/1, którego wzór można znaleźć na stronach internetowych urzędów miast i gmin. Jego wypełnienie jest bardzo proste i wymaga wpisania danych osobowych i kontaktowych, a także adresu pobytu czasowego. Należy dołączyć do niego np. umowę najmu, a następnie dostarczyć go do właściwego urzędu. Obowiązek meldunkowy można także spełnić przez internet, jednak do tego potrzebny jest profil zaufany, certyfikat kwalifikowany lub e-dowód. Usługa zameldowania jest bezpłatna.

Więcej informacji o obowiązku meldunkowym można znaleźć na portalu gov.pl.

Najmodniejsze słowa z języka studentów. Wiesz co znaczą?

Pytanie 1 z 10
Czesne to:
Nasi Partnerzy polecają