Budynek przy ul. Kolumba

i

Autor: Grzegorz Kluczyński

Druga szansa dla fragmentu "szczecińskiej Wenecji". Wody Polskie chcą zrewitalizować zniszczony budynek

2020-11-26 11:59

Zabudowania przy ul. Kolumba, stanowiące część tzw. "szczecińskiej Wenecji", chociaż klimatyczne, są w stanie wręcz agonalnym. Wkrótce ma się rozpocząć remont samej ulicy, kolejną szansę na rewitalizację ma również jedna ze znajdującej się tutaj nieruchomości.

Mowa o budynku przy ul. Kolumba 79, który kiedyś należał do wytwórni drożdży i alkoholu. Według planów sprzed trzech lat, zaniedbana nieruchomość miała zostać zmodernizowana i stać się siedzibą Centrum Systemu Informacji Rzecznej oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Niestety do ich realizacji nie doszło.

Teraz swoją siedzibę chce mieć w tym miejscu państwowe przedsiębiorstwo Wody Polskie oraz Zarząd Zlewni.

- To ambitny projekt, ale możliwy do realizacji – zapowiada dyrektor Wód Polskich w Szczecinie Marek Duklanowski. - Wody Polskie planują zmodernizować budynek przy ul. Kolumba. Zostanie on odrestaurowany i przystosowany do funkcji biurowej. Mamy ambicje uczynienia z tego miejsca nie tylko siedziby Wód Polskich i Zarządu Zlewni w Szczecinie, ale i śródlądowego centrum życia naszego miasta.

Wody Polskie ogłosiły przetarg, który ma na celu wyłonienie inżyniera kontraktu.

- W zakres pierwszego etapu działań Inżyniera Kontraktu wchodzić będzie przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego i dokumentacji przetargowej na realizację przebudowy budynku oraz udział w wyborze Generalnego Wykonawcy który zrealizuje zadanie w formule „zaprojektuj i wybuduj - mówi Marek Duklanowski. - Po wyłonieniu Inżyniera Kontraktu planowane jest również ogłoszenie przetargu na "zaprojektuj i wybuduj" oraz wyłonienie Generalnego Wykonawcy, którego zadaniem będzie wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i decyzji dla rozpoczęcia robót budowlanych jak również zrealizowanie tychże robót.

To już kolejna szansa na rewitalizację zabytkowej nieruchomości. Budynek miał być zagospodarowany na potrzeby Urzędu Żeglugi Śródlądowej, koncepcja rewitalizacji i zagospodarowania tego obiektu okazała się zbyt skomplikowana.

- Mamy zabezpieczone środki na realizację tego zadania, więc spodziewam się, że po pozytywnym rozstrzygnięciu wspomnianych przetargów dynamicznie przystąpimy do pracy – dodaje Marek Duklanowski. - To potrzebna inwestycja, bo siedziba Wód Polskich przy Tamie Pomorzańskiej jest już dla nas zbyt ciasna. Przypomnę, że Wody Polskie łączą w sobie działania dwóch instytucji: ówczesnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Obowiązków jest coraz więcej, pracowników również, a powierzchnia została taka sama, stąd konieczność przeprowadzenia tej inwestycji.

Dyrektor Wód Polskich przyznaje również, że inwestycja będzie mieć charakter miastotwórczy, co dla niego osobiście jest bardzo istotne.

- Wody Polskie zrewitalizują bardzo ważny fragment miasta – dodaje Marek Duklanowski. - Ulica Kolumba to arteria zaniedbana, ale kryjąca olbrzymi potencjał. Wody Polskie będą więc jednym z pionierów jej rewitalizacji. Marzymy o tym, by w naszej siedzibie powstały sale konferencyjne i edukatoria, w których na bieżąco poruszane będą tematy związane z żeglugą. Chciałbym także, by w holach prezentowane były wystawy związane z morzem, żeglugą oraz gospodarką morską.

Inwestycia miałaby być gotowa w pierwszej połowie 2023 roku.

Przyroda oszalała! W listopadzie w Szczecinie kwitną drzewa
Nasi Partnerzy polecają