Interwencja na autostradzie A6

Celnicy "prześwietlili" tira. Zamiast towaru do "lumpeksów" były tony śmieci z Niemiec

2023-09-19 17:52

Według dokumentacji, w ciężarówce miała znajdować się niesortowana odzież używana, czyli to, co często ostatecznie trafia do sklepów z używaną odzieżą. Jednak w rzeczywistości, zamiast towaru do "lumpeksów", w workach znaleziono niezliczone ilości śmieci pochodzących z Niemiec. Przewoźnikowi grożą teraz poważne konsekwencje.

Na autostradzie A6 pod Szczecinem funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali do kontroli ciężarówkę na polskich numerach rejestracyjnych. Samochód wjeżdżał do Polski z Niemiec i miał przewozić 15 ton używanej odzieży z Berlina do odbiorcy w Czaplinku (woj. zachodniopomorskie).

- Zapisy dokumentu CMR (międzynarodowego listu przewozowego) wskazywały, że przewożona może być odzież używana niesortowana - informuje Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. - Funkcjonariusze podjęli decyzję o kontroli transportu i faktycznie ustalili, że przewożona jest odzież używana popakowana w worki, a wśród tej odzieży znajdowały się również inne przedmioty, m.in. ścinki tkanin, pojemniki plastikowe, zabrudzone buty sportowe.

Kontrola pokazała, że w tym przypadku może chodzić o przewóz odpadów. Dodatkowo samochód nie był oznaczony tablicą "A” wymaganą przy transgranicznym przewozie odpadów.

- O transporcie poinformowaliśmy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie - dodaje Małgorzata Brzoza. - Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili oględziny towaru i stwierdzili, iż przewożona odzież jest odpadem. Sprawę przekazano GIOŚ, który zdecyduje co dalej stanie się z tymi odpadami.

Odzież używana jako odpad

Gospodarowanie odpadami w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej związane jest z wieloma restrykcjami. Podczas kontroli transportu takich towarów przez Służbę Celno-Skarbową oceniamy czy przewożony towar stanowi odpad w rozumieniu ustawy o odpadach. W przypadku odzieży używanej odpadem nie jest odzież używana sortowana i przeznaczona do dalszego wykorzystania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Natomiast odzież używana nieposortowana traktowana jest jako odpad.

Przemieszczanie odpadów może odbywać się wyłącznie w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, które odbywają się wyłącznie na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Co grozi za nielegalne przemieszczanie odpadów?

Jeśli mamy do czynienia z przemieszczaniem odpadów, to przewoźnik, wysyłający i ich odbiorca muszą dopełnić określonych obowiązków. Ich niedopełnienie grozi wysokimi karami pieniężnymi. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym wwóz odpadów na terytorium Polski bez wymaganego zezwolenia zagrożony jest sankcją w wysokości do 12 tys. zł. Natomiast na podstawie ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, WIOŚ nakłada na odbiorcę odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 tys. do 300 tys. zł.

Oprócz kar pieniężnych oraz grzywien za wykroczenia, za nielegalne przemieszczanie odpadów, grozi również odpowiedzialność karna przewidziana w Kodeksie karnym. Kto wbrew przepisom przywozi odpady z zagranicy podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

QUIZ: Co oznaczają te symbole na metkach ubrań?

Pytanie 1 z 12
Jeżeli na metce znajduje się taki symbol, oznacza, że ubranie należy prać:
QUIZ - co oznaczają te symbole na metkach ubrań?
Las w bydgoskiej Smukale przypomina wysypisko. W lesie walają się śmieci