Tutaj tradycja łączy się z nowoczesnością. Uniwersytet przyszłości jest w Szczecinie!

2020-09-11 8:00

Prawie 80 procent absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zaraz po ukończeniu studiów otrzymuje pracę zgodną z ich wykształceniem, a jej znalezienie zajmuje im niecały miesiąc od momentu otrzymania dyplomu ukończenia studiów. Dlaczego? Ponieważ ZUT to miejsce, gdzie nowoczesna myśl technologiczna łączy się z niezwykle bogatą tradycją.

- Główny technolog nie będzie patrzył czy jesteś z AGH czy ZUT. On zada pytanie: Co i jak połączyć ze sobą? Pracę dostanie ten, kto będzie znał odpowiedź. Gdybym miała drugi raz wybierać, to zdecydowanie wybrałabym ZUT. Nie poszłabym na inną uczelnię – mówi dr inż. hab. Sandra Paszkiewicz, która na co dzień prowadzi zajęcia ze studentami na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT. Zdaniem dr Paszkiewicz gwarantem solidnego zatrudnienia jest bogata oferta edukacyjna ZUT-u oraz zaplecze naukowo-badawcze uniwersytetu.

ZUT obecnie kształci 7546 studentów na 42 kierunkach studiów w zakresie nauk technicznych, informatycznych, rolniczych, ekonomicznych, chemicznych oraz przyrodniczych. Uczelnia zatrudnia ponad 863 nauczycieli akademickich. Studia realizowane na uniwersytecie obejmują studia stacjonarne oraz niestacjonarne, licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. W praktyce oznacza to możliwość stałej nauki pośród wykwalifikowanej kadry oraz dostęp do specjalistycznego zaplecza naukowego.

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

i

Autor: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Według Rocznego Raportu Urzędu Patentowego za rok 2019 ZUT znalazł się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o liczbę zgłaszanych patentów. W roku 2018 na ogłoszonej po raz dziesiąty liście szanghajskiej, czyli rankingu najlepszych szkół wyższych wg Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju, ZUT zadebiutował po raz pierwszy. Autorzy zestawienia docenili wtedy dorobek uniwersytetu w kategorii „Chemical engineering”. Kierunek znalazł się w czwartej setce.

W 2020 roku w „XXI Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020” Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zajął 31. miejsce na 90 uczelni akademickich, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. W kategorii „Innowacyjność” szczecińska uczelnia uplasowała się na drugim miejscu. W styczniu 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę strategicznych infrastruktur badawczych tworzących Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Na liście znalazł się ZUT z projektem – „Centrum Zaawansowanych Materiałów i Inżynierii Procesów Wytwarzania”. Mapa skupia infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, integrujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz całego kraju.

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

i

Autor: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Rok temu ZUT obchodził swoje 10. urodziny, ale tak naprawdę uczelnia powstała dużo wcześniej. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie utworzony został 1 stycznia 2009 roku, przejmując wartości i dorobek naukowy dwóch uczelni tworzących solidne fundamenty szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim - Politechniki Szczecińskiej, najstarszej uczelni Szczecina, która powstała w 1946 roku oraz Akademii Rolniczej utworzonej w 1954 roku.

- Uczelnia nowoczesna z tradycjami. Takie hasło przyświecało nam zaraz po utworzeniu ZUT-u i nadal jest aktualne. Pamiętając o wspaniałych tradycjach akademickich naszych poprzedniczek – Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej, zachowujemy najlepsze wzorce w tradycji. Jednocześnie staramy się iść z duchem czasu i podążać za nowymi trendami w badaniach naukowych, kształceniu oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi – zaznacza prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

i

Autor: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Plany rektora na najbliższe cztery lata związane są w dużej mierze z inwestycjami m.in.: utworzenie Campusu ICT (technologii teleinformatycznych) oraz budowa Akademickiego Centrum Sportu zlokalizowanego przy ul. Tenisowej. Prof. Jacek Wróbel planuje również dostosowanie kierunków studiów do zapotrzebowania na rynku pracy oraz przygotowanie na wybranych wydziałach szkoleń i kursów dla studentów, po których uzyskiwaliby dodatkowe umiejętności i uprawnienia zawodowe potwierdzone certyfikatem, dyplomem, czy zaświadczeniem honorowanym przez podmioty gospodarcze.

Całkiem niedawno uczelnia zakończyła modernizację kampusu Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, który zlokalizowany jest przy ul. Janickiego. W roku akademickim 2019/2020 wybudowana została również nowoczesna zwierzętarnia, która już od października br. będzie służyć studentom w zdobywaniu nowej wiedzy oraz poszerzaniu swoich naukowych horyzontów. To, czym ZUT może się pochwalić to nowoczesne i estetycznie zagospodarowane otoczenie, które przystosowane jest m.in. dla osób niepełnosprawnych. Studenci, doktoranci oraz absolwenci uczelni osiągają znaczące sukcesy w kraju i zagranicą.

- W ubiegłym roku akademickim wielokrotnie byli nagradzani w konkursach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, a ich projekty badawcze stanowią inspirację dla rozwijających się gałęzi przemysłu. Na ZUT mamy bardzo dobrą infrastrukturę. Jeśli ktoś wykaże chęć studiowania, to jako uczelnia mamy sporo kierunków, których nie ma na innych uniwersytetach. Nasz poziom, co widać w rankingach, jest bardzo przyzwoity. Nasi absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy i nie robią nam wstydu podczas rozmów kwalifikacyjnych – mówi dr inż. Sandra Paszkiewicz.

Przed uniwersytetem stoją duże wyzwania. Zdaniem prof. Jacka Wróbla, rektora szczecińskiej uczelni, w niedalekiej przyszłości „ZUT stanie się regionalnym inkubatorem myśli technologicznej oraz czołowym centrum nowych technologii w Polsce, które będzie służyło całemu społeczeństwu”.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

i

Autor: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Link: https://1cel.zut.edu.pl/

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej 1cel.zut.edu.pl.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17,

70-310 Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

i

Autor: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Link: https://1cel.zut.edu.pl/

Artykuł sponsorowany

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany