Potężny kryzys wiary?

Tutaj kościoły świecą pustkami! Miasto bezbożników, czarna plama na katolickiej mapie Polski. Potężny kryzys wiary

2023-01-19 10:36

Już w ostatnich latach było źle, teraz jest wręcz tragicznie. To, co dzieje się w ostatnim czasie w Kościele Katolickim na Pomorzu Zachodnim, można bez wątpienia określić mianem głębokiego kryzysu. Mieszkańcy regionu wręcz masowo rezygnują z uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych. Najnowsze zestawienia przygotowane przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego nie pozostawiają żadnych złudzeń.

Tak źle jeszcze nie było

Kościół opublikował właśnie dane statystyczne za 2021 rok. Wynika z nich, że do kościoła uczęszcza o 8,5 procenta mniej Polaków niż w 2019 roku (rok temu danych nie opublikowano, tłumacząc to pandemią). To zaledwie 28,3 proc. populacji, gdzie wcześniej wskaźnik wynosił 36,9 proc. Wciąż najliczniej w niedzielnych nabożeństwach uczestniczą mieszkańcy diecezji tarnowskiej (59,1 proc.), choć i tam odnotowano spadek z 70,8 proc.

Zachodniopomorskie na szarym końcu kościelnych statystyk

Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja na przeciwległym krańcu Polski, w diecezjach w województwie zachodniopomorskim, gdzie liczba wiernych uczęszczających na msze święte spadła poniżej 20 procent, czyli o kilka punktów procentowych.

W skali całego kraju najmniej osób uczestniczy w niedzielnej mszy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, gdzie z roku na rok spada odsetek osób chodzących do kościoła. Wskaźnik dominicantes jest najniższy w skali całego kraju i wyniósł zaledwie 16,9 proc., co w porównaniu z 2019 rokiem, gdy był on również najniższy w Polsce (23,3 proc.) jest wręcz dramatycznym spadkiem. Oznacza to, że w niedzielę do kościoła nie chodzi nawet co piąty mieszkaniec Szczecina i okolic.

Równie niski jest odsetek osób uczęszczających na msze święte w drugiej zachodniopomorskiej diecezji - koszalińsko-kołobrzeskiej. Wskaźnik dominicantes wynosi tutaj zaledwie 17,5 procenta, co daje drugie miejsce od końca w Polsce. Dwa lata temu było to 23,8 proc.

Dominicantes to statystyczny wskaźnik informujący o procencie osób obecnych na niedzielnych mszach świętych w wybraną niedzielę roku, w odniesieniu do liczby katolików zobowiązanych do uczestnictwa we mszy na danym obszarze, czyli parafii, diecezji czy województwa. Wskaźnik ten jest wykorzystywany do charakterystyki skali praktyk religijnych katolików w Polsce.

Coraz mniej osób przyjmuje komunię

Statystyki dotyczące osób przyjmujących komunię św. podczas mszy również nie napawają optymizmem. W diecezji szczecińsko-kamieńskiej odsetek wynosi 8,1 proc. (w 2019 roku było to 10,9 proc., a rok wcześniej - 11,4 proc.), natomiast w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej - 8,2 proc. (spadek o 2,9 proc.), co obu diecezjom daje najniższe wyniki w kraju.

Sonda
Czy chodzisz do kościoła co niedzielę?
Rzucam hasło: Ksiądz Izabela Sikora