Niespodziewane odkrycie

Szczątki niemieckich policjantów leżały zaledwie 8 cm pod ziemią! Skąd się tam wzięły?

2022-09-19 10:32

Niespodziewane odkrycie podczas prac porządkowych na cmentarzu w Siadle Górnym. Odnaleziono dwa szkielety pochodzące prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Z przedmiotów znalezionych przy szczątkach wynika, że należą one do policjantów. Śledczy ustalają tożsamość zmarłych oraz przyczyny ich śmierci.

Szczeciński policjant-historyk prowadził prace ewidencyjno-poszukiwawcze na cmentarzu w Siadle Górnym, gdzie poszukiwano zabytkowych płyt nagrobnych. Prace prowadzone były za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, gdyż obiekt figuruje w rejestrze zabytków. Ewidencjonowano rozbite płyty nagrobne z marblitu. Po złożeniu, opisaniu i sfotografowaniu zgodnie z dyspozycją zostały ukryte w pod ziemią w miejscu ich odnalezienia.

Szczątki niemieckich policjantów odkryto w Siadle Górnym

Po zakończonych pracach w trakcie porządkowania terenu, w części wschodniej cmentarza, na głębokości 8 cm natrafiono na pochówek żołnierza w hełmie niemieckim z okresu II wojny światowej.

Zgodnie z obowiązującym trybem, natychmiast powiadomiono właściwy rejonowo Komisariat Policji w Mierzynie. Na miejsce oprócz policjantów przyjechał wezwany zespół patologów z Zakładu Medycyny Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz archeolog z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.

Zespół dr. hab. n. med. Andrzeja Ossowskiego z PUM przy wsparciu grupy nadkom. dr. Marka Łuczaka ekshumował dwa niekompletne szkielety żołnierzy. Żołnierze należeli prawdopodobnie do 8 pułku policyjnego ze składu 1 Policyjnej Brygady Strzeleckiej, broniącej południowej strony Szczecina w 1945 roku. Żołnierze po oględzinach przedmiotów osobistych i próbie ustalenia tożsamości trafią na cmentarz wojenny w Glinnej. Policjanci po konsultacjach z medykami muszą ustalić, czy jest to pochówek wojenny czy też ma związek z przestępstwem lub zaginięciem osoby.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany