Reprezentacyjna aleja w centrum Szczecina zmieni się nie do poznania. Co się dzieje na placu budowy? [ZDJĘCIA]

2020-10-28 11:27

Z dnia na dzień widać postępy prac na jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic w naszym mieście. Aleja Jana Pawła II przechodzi gruntowny remont na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do pl. Armii Krajowej.

Roboty są prowadzone równolegle w kilku miejscach. Największe postępy widoczne są na odcinku pomiędzy placem Grunwaldzkim, a ulicą Mazurską gdzie wykonano rozbiórki istniejącej nawierzchni jezdni i pasa rozdziału oraz wpusty uliczne wraz z włączeniami.

- Przebudowano także istniejącą sieć wodociągową w jezdni i pasie rozdziału - informuje Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Gotowe jest korytowanie oraz stabilizacja pasa jezdni i rozdziału oraz krawężniki. Obecnie prowadzone są prace przy profilowaniu podbudowy niezwiązanej. Równolegle prowadzone są prace przy bezwykopowej renowacji przykanalików kanalizacji ogólnospławnej.

Prace rozbiórkowe przeprowadzone zostały także w pozostałych częściach alei. Jak informuje rzeczniczka ZDiTM, kolejne etapy prac postępują tam zgodnie z założeniami.

Co się zmieni na al. Jana Pawła II?

Na alei Jana Pawła II przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji jezdni z kostki kamiennej oraz ciągów pieszych z dużych płyt granitowych i asfaltowej ścieżki rowerowej. Skrzyżowania także zostaną wykonane z kostki kamiennej, ale koloru kontrastowego w stosunku do kostki ułożonej na odcinkach pomiędzy skrzyżowaniami. Parkowanie równoległe możliwe będzie po jednej stronie pasów postojowych. W miejscach narażonych na nieprzepisowe parkowanie pojazdów wykonane zostaną słupki zabezpieczające. Ścieżka rowerowa, tak jak w stanie istniejącym, zaprojektowana została w pasie rozdziału pomiędzy jezdniami. Po przebudowie pojawią się stojaki rowerowe, ławki, nowe kosze na śmieci oraz nowe nasadzenia krzewów.

Szczupak gigant ze Świnoujścia
Nasi Partnerzy polecają