Rekrutacja do policji w Szczecinie. Nabór w 2018 roku [TERMINY]

2018-10-05 13:21 Sylwia Indycka-Rosół
Nabór do pracy w policji
Autor: mat. policji Nabór do pracy w policji

Chcesz pomagać innym? Dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny? Szukasz ciekawej i stałej pracy? Złóż CV na komendzie i zostań policjantem! 

Do służby w policji zaprasza komenda wojewódzka w Szczecinie. W 2018 roku terminy doboru wraz z limitami przyjęć przedstawiają się następująco (pierwszy z terminów jest już za nami):

 • 20 marca - 45 osób
 • 2 lipca - 65 osób
 • 24 września - 50 osób
 • 27 grudnia - 62 osoby

Poszukiwane są osoby do pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, a także w Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie. Oferta skierowana jest do młodych ludzi, absolwentów szkół średnich oraz osób z wyższym wykształceniem po kierunkach przydatnych w policji, np. prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

Jakie są wymagania do pracy w policji?

Każdy, kto chce służyć w policji, musi spełnić określone wymagania:

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający w pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Przeczytaj również: Najbardziej pożądane zawody w Szczecinie. Jaką pracę znajdziesz najszybciej? [TOP 12, GALERIA]

Jak wygląda postępowanie kwalifikacyjne w policji?

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z kilku etapów niepunktowanych:

 • złożenia dokumentów,
 • sprawdzenia dokumentów,
 • komisji lekarskiej,

oraz punktowanych:

 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • test psychologiczny,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji umieszczona jest informacja dotycząca punktowania poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, ile punktów minimum trzeba uzyskać na każdym etapie i jak powstają listy rankingowe. Zawarte tam są również informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów.

Preferowani są także kandydaci, którzy mają m.in. tytuł ratownika albo ratownika medycznego. Dodatkowe punkty w rekrutacji dostaną  również osoby, które mają uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa, ratownictwa wodnego, nurkowania czy sportów motorowodnych. Mile widziane jest także prawo jazdy kategorii A i C oraz znajomość jerzyków obcych.

Przeczytaj również: Szczecin: Widzisz psa z żółtą wstążką? Nie dotykaj go! To ważne!​

Pierwsze dni w policji

Po przyjęciu do służby nowo przyjęty funkcjonariusz odbywa trwające pięć i pół miesiąca szkolenie zawodowe podstawowe w jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej następuje  oddelegowanie do pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji. Czas delegowania wynosi 49 dni, czyli 37 służb. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, m.in. zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.

Przeczytaj również: Szczecin: Nie musisz jechać na komisariat, by sprawdzić, ile masz punktów karnych. Zrobisz to przez Internet​

Następnie policjantka lub policjant trafia do jednostki macierzystej, gdzie będzie pełnił codzienna służbę.

Informacje o rekrutacji do policji

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji można znaleźć na stronie internetowej zachodniopomorskiej policji.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej 47.

Zobacz #TOWIDEO

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE