Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

i

Autor: materiały prasowe Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

Musisz to wiedzieć

Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

2022-12-20 13:01

Praktyki w Szczecinie to nie tylko wymóg uczelni kształcącej, lecz także doskonały sposób na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Choć uczniowie mogą je traktować jako nieprzyjemny obowiązek, to już podczas pierwszej rozmowy o pracę mają szansę przekonać się, jak wielką wartość dla pracodawcy mają praktyki. Jak znaleźć dobre w Szczecinie?

Czym dokładnie są praktyki?

Praktyki to czas, w którym uczestnik w ustalonym czasie wykonuje w konkretnej firmie obowiązki, uczy się wykonywania zawodu. Poznaje charakter pracy, zakres obowiązków, ma szansę na własnej skórze doświadczyć, w jaki sposób funkcjonuje przedsiębiorstwo. Możemy wyróżnić różne rodzaje praktyk. Te, o których słyszy się najczęściej, dotyczą praktyki odbywanej z ramienia szkoły lub w ramach studiów. Uczelnia może sama nawiązać współpracę z firmami, lecz często to na barkach uczniów i studentów ciąży znalezienie pracodawcy, który zechce przyjąć i wyszkolić praktykanta w danej branży. Praktyki zawodowe w szkole i na uczelni mają charakter obowiązkowy i ich realizacja jest niezbędna do przejścia do kolejnego etapu edukacji. Inne rodzaje praktyk są już dobrowolne. Podjęcie praktyk jest możliwe nawet już po zakończeniu edukacji.

Możemy wyróżnić praktyki zawodowe w szkole średniej, które wynikają z nauki np. w technikum, gdyż jest to szkoła jednoczenie przygotowująca do matury i ewentualnych studiów oraz do wybranego zawodu. Kolejny rodzaj praktyk to praktyki studenckie. Studenci mogą je zrealizować w terminie wskazanym przez uczelnię, lecz często jest tak, że osoby studiujące jednocześnie pracują i realizacja praktyk możliwa jest w ramach zatrudnienia. Pod warunkiem, że praca pokrywa się z zagadnieniami kierunku studiów. Jeszcze inny rodzaj to praktyki absolwenckie, które realizują osoby, które już ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum, lecz nie osiągnęły jeszcze 30 roku życia.

Takie praktyki trwają maksymalnie 3 miesiące.

Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

i

Autor: materiały prasowe Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

Praktyki a staż - czym się różnią?

Choć praktyki i staż według założeń mają podobny charakter, to są to inne programy. Praktyki zwykle trwają krócej niż staż i dotyczą w szczególności młodych osób, które jeszcze są na poziomie edukacji w szkole średniej. Praktyki są elementem programu edukacyjnego, a ich celem jest lepsze poznanie specyfiki danej branży. Staże są dedykowane osobom dyspozycyjnym, które mogą wypełniać obowiązki zawodowe przez osiem godzin dziennie. Celem stażu jest zdobycie konkretnych umiejętności charakterystycznych dla danego stanowiska. Staże trwają zwykle pół roku, rok lub też przez 3 miesiące w czasie wakacji, podczas gdy praktyki studenckie lub szkolne mogą być podzielone, realizowane w trakcie całego roku szkolnego, lub objąć tylko jeden okres podczas wieloletniej nauki. Uczeń spędza zwykle do 6 godzin dziennie na praktykach.

Praktyki są często realizowane przez uczniów i studentów, podczas gdy staże są dostępne dla wszystkich osób chcących zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. Praktykant dopiero zapoznaje się z charakterem pracy, stażysta natomiast ma większe pole do podejmowania decyzji, przejmuje obowiązki, którymi zajmuje się bardziej samodzielnie. Istnieje także forma stażu z urzędu pracy, która skierowana jest do osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

i

Autor: materiały prasowe Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

Jak wyglądają praktyki w Szczecinie?

Praktyki dają dopiero pierwsze doświadczenie z pracą, dlatego też uczestnicy praktyk zwykle nie są dopuszczani do samodzielnej pracy nad ważnymi projektami. Otrzymują natomiast drobne zadania pomocowe do wykonania i mogą jednocześnie przyglądać się pracy innych, doświadczonych pracowników. Stanowisko praktykanta nie jest więc obarczone dużą odpowiedzialnością, co pozwala na maksymalne czerpanie wiedzy bez nadmiernego stresu.

Jeśli praktykant zainteresuje się jakimś zagadnieniem, to ma prawo prosić o wyjaśnienie jego działania, o zademonstrowanie jak wiedza i umiejętności wykorzystywane są w codziennej pracy. Ponadto praktyki mogą mieć charakter odpłatny, lecz niekoniecznie. To zależy od ustaleń obu stron. Nawet jeśli praktykant otrzymuje wynagrodzenie, to zwykle nie są to wysokie kwoty. Praktyki są realizowane w ramach umowy, praktykant także ma swoje prawa i obowiązki. W trakcie współpracy prowadzony jest dziennik praktyk, a zwieńczeniem tej współpracy jest zaświadczenie o odbyciu praktyk.

Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

i

Autor: materiały prasowe Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

Jak szukać praktyk w Szczecinie?

Poszukiwanie praktyk w Szczecinie stresuje w szczególności uczniów i studentów, którzy muszą zrealizować program, by zdać do następnej klasy lub na kolejny rok studiów. Wizja bezpośredniego pytania pracodawców o możliwość podjęcia współpracy może być dla wielu niekomfortowa. Kandydaci obawiają się, że będą stanowić dla przedsiębiorcy problem i spotkają się z odmową. Tymczasem wiele szczecińskich firm poszukuje praktykantów za pośrednictwem np. tych samych stron internetowych, na których udostępniana jest praca w Szczecinie, jak i poprzez szkoły, strony rządowe, czy uczelniane biura karier. Dobrym rozwiązaniem jest także udział w targach pracy, w trakcie których firmy przedstawiają swoje oferty współpracy dla uczniów, studentów i absolwentów.

Co dają praktyki?

Na rynku pracy najcenniejsze jest właśnie doświadczenie, którego niestety nie wynosi się ze szkoły. Brak jakiejkolwiek wiedzy i umiejętności praktycznych może stanowić przeszkodę w poszukiwaniach pracy. Jeśli kandydat ma za sobą praktyki, nawet takie, które nie wiązały się z dużą odpowiedzialnością, to już jest cenny dla pracodawcy, ponieważ wie, jak wygląda funkcjonowanie branży od środka. Ponadto praktyki uczą pewności siebie, kształcą kompetencje zawodowe. Kolejnym atutem udziału w praktykach są duże szanse na możliwość późniejszego zatrudnienia w firmie, w jakiej kandydat odbywał praktyki. Pracodawca wie już, że kandydat nie tylko zna firmę, lecz także czy jest on osobą sumienną i sprawdzi się w pracy. Uczestnik poznaje także nowe kontakty, które mogą w przyszłości zaowocować awansem, czy zatrudnieniem w innej firmie. Niewątpliwą zaletą praktyk jest oczywiście wynagrodzenie, które oferują niektórzy przedsiębiorcy.

Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

i

Autor: materiały prasowe Praktyki w Szczecinie. Gdzie je znaleźć?

Artykuł Sponsorowany