Koniec przebudowy ul. Górnośląskiej

i

Autor: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Modernizacja ul. Górnośląskiej zakończyła się przed terminem

Poprawił się dojazd do szczecińskiego portu. Górnośląska gotowa przed terminem [ZDJĘCIA]

2021-09-22 10:31

Wielu mieszkańców Szczecina nie korzysta z niej na co dzień, jednak jest to jedna z bardzo ważnych dróg, która prowadzi do szczecińskiego portu. W miniony weekend zrealizowano ostatnie prace na ul. Górnośląskiej. Inwestycja została ukończona przed terminem.

Prace budowlane obejmowały przebudowę ulicę, budowę ciągów pieszych i miejsc postojowych. Przebudowane zostały sieci elektroenergetyczne, sanitarne, wodociągowe, teletechniczne. Przebudowana została kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi. Wykonane zostało nowe oznakowanie pionowe oraz poziome a także oświetlenie.

- Wykonane zostały również roboty dodatkowe - mówi Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Przebudowano kolizyjne sieci, które nie były zinwentaryzowane na mapach geodezyjnych. Wykonano przepompownię. Wyzwaniem było również wywiezienie i zutylizowanie gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi.

Przebudowa ulicy Górnośląskiej jest częścią dużego projektu "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza", współfinansowanego ze środków unijnych.

Czytaj też: Szczecin: Ta ulica wygląda jak ser szwajcarski! W końcu ją wyremontują

Sonda
Jak oceniasz stan szczecińskich ulic?
Odkrycie w centrum Szczecina. Tory tramwajowe przetrwały pod asfaltem pół wieku