Ile dać księdzu po kolędzie?

i

Autor: kollynlund / CC0 /pixabay.com Ile dać księdzu po kolędzie?

Jak przygotować się na przyjęcie księdza? Ile dać pieniędzy?

2019-12-26 7:26

Okres świąt Bożego Narodzenia to także czas, w którym nasze domy odwiedzają księża z wizytą duszpasterską. Jak należy przyjąć księdza, który odwiedzi nasze mieszkanie? Tradycyjnie co roku powraca ten sam dylemat: ile pieniędzy dać księdzu w ramach "co łaski"?

Popularnie nazywana "kolędą" wizyta księdza proboszcza lub osoby go reprezentującej to jedna z form duszpasterskich stosowanych w kościele katolickim. Według prawa kanonicznego "pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznawać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również – jeśli w czymś nie domagają – roztropnie ich korygując." (kan. 529 §1).

Jak przygotować się do kolędy?

W zależności od lokalnej tradycji, kolęda może mieć różną formę. Najczęściej przygotowuje się stół nakryty białym obrusem, z krzyżem i świecami, a w niektórych regionach Polski - także z wodą święconą i kropidłem. Niekiedy praktykuje się poczęstunek lub wspólny posiłek. Kolędującemu księdzu zwykle towarzyszą ministranci, rzadziej zakrystian lub organista.

Ile dać księdzu po kolędzie?

Przy okazji kolędy parafianie mogą złożyć dobrowolną ofiarę na rzecz wspólnoty parafialnej. Nie ma ściśle określonej sumy pieniędzy, którą należy dać księdzu. Zwykle uzależnione jest to od stanu majątkowego odwiedzanych - są to więc zazwyczaj kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych.