Projekt Girls Power

i

Autor: mat. prasowe

Girls Power, czyli jak pewnym krokiem wejść w dorosłe życie?

2021-10-19 10:44

Brak pewności siebie i samoakceptacji, to problem, który dotyczy ponad połowy nastolatków i który nasilił się w dobie pandemii koronawirusa. Na szczęście są osoby, które chcą pomóc młodym ludziom w pokonaniu trudności i odnalezieniu się w tych niełatwych czasach. Ogromnym wsparciem w realizacji tego zadania okazał się Program Społecznik. Prawdziwa siła drzemie bowiem nawet w najmłodszych kobietach. Trzeba ją tylko uwolnić! Jak to wygląda w praktyce?

Pandemia koronawirusa miała ogromny wpływ na nasze życie. Jej skutki odczuliśmy wszyscy, niezależnie od wieku. Zamknięcie w domach, ograniczenie kontaktów, zdalne nauczanie miało ogromny wpływ na życie wielu młodych ludzi w wieku 13-18 lat. Nastolatkowie pozbawieni zostali możliwości funkcjonowania w swoim środowisku rówieśniczym i utrzymywania relacji interpersonalnych, co w dużym stopniu odbiło się na ich zdrowiu psychicznym, zwłaszcza wśród dziewcząt, które zwracają się o pomoc do psychologów zdecydowanie częściej, niż ich koledzy. Nastolatki wykazują szczególne trudności z radzeniem sobie z aktualną sytuacją. Liczba zdiagnozowanych problemów psychicznych, w szczególności depresji i nerwicy, jest zatrważająca. Budowanie poczucia własnej wartości oraz codzienne nawyki zdrowego życia oraz dbałości o środowisko zewnętrzne pomogą młodym dziewczętom w przezwyciężeniu trudności wynikających z jakimi się borykają. Stąd zrodził się pomysł, by im pomóc, organizując specjalne warsztaty, których celem jest m.in. budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie, rozwijanie dobrych nawyków, mających wpływ na funkcjonowanie w dobrym zdrowiu psychicznym i fizycznym, a także kształtowanie dobrych praktyk i rozwijanie świadomości ekologicznej.

W sobotę, 9 października, w ramach projektu Girls Power, w Koszalinie odbyły się warsztaty adresowane właśnie do nastolatek, które mają trudności z radzeniem sobie ze skutkami pandemii. Kolejne spotkania zaplanowane zostały na 16 i 17 października.

- Warsztaty prowadzimy z grupami dziewcząt nastoletnich, czternastolatek i osiemnastolatek - mówi Anna Szczepańska, wiceprezeska Fundacji ROEFS w Koszalinie. - W projekcie będziemy pracować nad umiejętnościami i kompetencjami miękkimi, takimi jak: poczucie własnej wartości, praca z emocjami, samoocena, pewność siebie, wyznaczanie naszych granic. Pandemia na pewno niczego nam nie ulatwiła, chociaż problemy, z jakimi borykają się nastoletnie dziewczęta, są... od zawsze. Dlatego staram się pracować z dziewczynami nad takimi kompetencjami, nad jakimi ani rodzina, ani szkoła nie pracują.

W ten sposób organizatorzy warsztatów starają się pracować nad tym, by ich uczestniczki mogły wejść w dorosłe życie już pewne siebie, znające swoje emocje i potrafiące wyznaczać granice.

Projekt nie mógłby zostać zrealizowany, gdyby nie Program Społecznik, dzięki któremu pomysłodawcy otrzymali wsparcie finansowe.

- Projekt Społecznika traktuję jako początek tego, co chcemy, my jako fundacja, dalej robić - dodaje Anna Szczepańska.

Jak wyglądały warsztaty organizowane przez Fundacje ROEFS? Więcej w materiale wideo:

Ideą Programu Społecznik, który powstał z inicjatywy Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, jest przede wszystkim uwolnienie społecznej energii i aktywności obywatelskiej. To właśnie pomysły samych mieszkańców i ich wspólne działania dla wspólnego dobra mogą przełożyć się na polepszenie jakości życia - zarówno indywidualnie, jak i całej społeczności.

Więcej informacji o Programie Społecznik można znaleźć na stronie: www.spolecznik.karrsa.pl, a także w specjalnym serwisie na eska.pl.

Projekt Girls Power

i

Autor: mat. prasowe
Pomorze Zachodnie

i

Autor: mat. prasowe

Artykuł sponsorowany