Złożono podpisy

Ekologiczna inwestycja w Szczecinie. Powstanie spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych

2023-08-18 11:39

Nie tylko odpady komunalne, ale także medyczne i weterynaryjne będą spalane i przekształcane w energię. Województwo Zachodniopomorskie i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie podjęły się współpracy, której efektem ma być powstanie instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych w Szczecinie. W czwartek, 17 sierpnia, w siedzibie ZUO został podpisany list intencyjny w tej sprawie.

Swój podpis pod listem złożył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie Tomasz Lachowicz. Wydarzenie odbyło się przy udziale prezydenta Szczecina Piotra Krzystka.

Przedmiotem podpisanego listu są plany utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami będą Województwo Zachodniopomorskie i ZUO w celu zaprojektowania, realizacji i eksploatacji spełniającej wymogi najlepszej dostępnej techniki - konkluzji BAT (ang. Best Available Technology) instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Stosunek udziałów w spółce został zaplanowany w taki sposób, że Województwo Zachodniopomorskie obejmie nie mniej niż 30 proc. udziałów a ZUO pozostałą część.

Inicjatywa budowy w Szczecinie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i Odpadów Weterynaryjnych zrodziła się z potrzeby zabezpieczenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych i weterynaryjnych, dla których nie ma w regionie instalacji, których moce odpowiadałyby na potrzeby województwa zachodniopomorskiego.

- Budowa nowej instalacji to krok w dobrym kierunku i dalszy rozwój ZUO – powiedział Piotr Krzystek. - Spalarnia odpadów komunalnych była strzałem w dziesiątkę i rozwiązała wiele wyzwań miasta. Spala śmieci pochodzące z naszych domów, produkuje ciepło a także prąd, po który w ostatnim czasie tak chętnie sięgamy. Ale przed nami kolejne wyzwania, czyli zagospodarowanie odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dziś to wielkie koszty, choćby z uwagi na konieczność wywozu odpadów do odległych instalacji. Niebawem się to zmieni. Dzięki nowej spalarni Szczecin umocni swoją pozycję, jako jeden z liderów gospodarki odpadowej w Polsce.

- Jako samorząd odpowiedzialny za szpitale wojewódzkie chcemy, by odpady medyczne trafiały do miejsca bezpiecznej utylizacji – podkreślił Olgierd Geblewicz. - Takiego miejsca w regionie brakuje, gdyż spalarnia przy Szpitalu w Gryficach jest zbyt mała. Dlatego budowę instalacji przeznaczonej do unieszkodliwiania odpadów medycznych traktujemy jako kolejny etap porządkowania gospodarki odpadowej w regionie. To element wpisujący się w wizję ekologicznego i najczystszego regionu w Polsce.

Instalacja miałaby powstać na terenie Ostrowa Grabowskiego w Szczecinie w bezpośrednim sąsiedztwie EcoGeneratora – spalarni odpadów komunalnych.

- Wydajność instalacji ma wynosić maksymalnie do 5 tysięcy ton odpadów rocznie – poinformował Tomasz Lachowicz. - Pozwoliłoby to, wspólnie ze spalarnią w Gryficach, na zabezpieczenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie zagospodarowania odpadów medycznych i weterynaryjnych. Dzięki temu np. szpitale mogłyby zaoszczędzić pieniądze na dalekim transporcie odpadów, który dodatkowo nie jest ekologiczny i bezpieczny w sytuacji, kiedy doszłoby do wypadku.

Planowana inwestycja jest w fazie prac koncepcyjnych. W marcu tego roku ZUO ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z opracowaniem szacunkowego zestawienia kosztów dla planowanej inwestycji. Umowa z wyłonionym podmiotem – Qenergy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została zawarta w czerwcu tego roku. Termin wykonania PFU to październik 2023 roku.

Rozpoczęcie działalności instalacji miałoby nastąpić na przełomie 2027 i 2028 roku. Szacunkowy koszt inwestycji to około 160 mln zł netto.

- O dofinansowanie budowy tej instalacji będziemy ubiegać się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - dodał prezes ZUO. - Przy obecnych cenach możliwe jest także sfinansowanie inwestycji z kredytów komercyjnych.

Sonda
Czy segregujesz śmieci?
Widok jak z apokalipsy. Koszmarna pętla znika z krajobrazu Szczecina
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany