4 cechy przydatne w zawodzie psychoterapeuty

i

Autor: mat. prasowe 4 cechy przydatne w zawodzie psychoterapeuty

4 cechy przydatne w zawodzie psychoterapeuty

2021-06-08 6:00

Zawód psychoterapeuty nie należy do najłatwiejszych i wymaga od kandydata dość specyficznych umiejętności. Osoba na tym stanowisku jest w końcu odpowiedzialna za zdrowie psychiczne swoich klientów. Musi zatem mieć nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także zestaw konkretnych cech i zdolności, dzięki którym będzie w stanie pomóc innym.

1. Samoświadomość

Ważnym aspektem w pracy psychoterapeuty jest umiejętność oddzielenia własnych kłopotów i bolączek od problemów klientów. Kiedy osoba w trakcie sesji się z czegoś zwierza, nie powinno to wywoływać zbyt silnej reakcji emocjonalnej u terapeuty, a tym bardziej wpływać na jego osąd sytuacji. Na tym stanowisku trzeba być profesjonalistą. Dlatego właśnie zawód psychoterapeuty wymaga dużej samoświadomości. Jeśli dobrze znamy i rozumiemy samych siebie, wówczas jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi reakcjami na potencjalnie problematyczne kwestie.

2. Empatyczne podejście

Tej pracy nie da się wykonywać bez umiejętności postawienia się w sytuacji drugiej osoby. Aby móc spełniać się w tym zawodzie, kandydat musi rozumieć, skąd biorą się poszczególne emocje u ludzi i jakie mają podłoże psychologiczne. Empatia jest zatem jedną z najważniejszych cech dobrego terapeuty. Osoba na tym stanowisku powinna chętnie słuchać i unikać stereotypowego myślenia. Otwartość, troska i wyrozumiałość są kluczem do sukcesu w tej profesji.

4 cechy przydatne w zawodzie psychoterapeuty

i

Autor: mat. prasowe 4 cechy przydatne w zawodzie psychoterapeuty

3. Elastyczność

Wiele książek psychologicznych przedstawia uniwersalny schemat leczenia poszczególnych zaburzeń. Jednak terapeuta powinien umieć znaleźć złoty środek między tym ogólnym a indywidualnym podejściem do klienta. W końcu każdy człowiek ma swoją własną historię i unikalne dla niego doświadczenia. Dwie osoby o bardzo zbliżonych problemach mogą mieć wobec nich zupełnie inne reakcje. Ta praca wymaga zatem elastycznego podejścia. Dobry psychoterapeuta powinien traktować każdego klienta w sposób indywidualny, jednocześnie mając na uwadze wiedzę książkową.

4. Uwarunkowania kulturowe

Oprócz wiedzy czysto psychologicznej terapeuta powinien być również wrażliwy na uwarunkowania kulturowe swoich klientów. Bez tych informacji może być trudno zrozumieć, dlaczego dana osoba reaguje na problem w ten czy inny sposób. Czynniki takie jak tradycja lub obyczaje w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się osobowości ludzi. Z tego względu, psychoterapeuta musi być świadomy tego, w jakiej kulturze bądź społeczności wychował się jego klient.

Artykuł sponsorowany

Nasi Partnerzy polecają