Zwierzęta mogą już bezpiecznie przechodzić przez tory. Na trasie Szczecin-Poznań powstają specjalne przepusty

i

Autor: PKP PLK S.A. Zwierzęta mogą już bezpiecznie przechodzić przez tory. Na trasie Szczecin-Poznań powstają specjalne przepusty

Inwestycja z troską o środowisko

Zwierzęta mogą już bezpiecznie przechodzić przez tory. Na trasie Szczecin-Poznań powstają specjalne przepusty

2022-11-27 10:40

Dzikie zwierzęta żyjące w lasach w pobliżu linii kolejowej łączącej Szczecin z Poznaniem, mogą czuć się bezpiecznie. Podczas modernizacji trasy, poza nowymi torowiskami, stacjami i przystankami, powstają również przejścia dla zwierząt: m.in. wilków, lisów, saren czy traszek, które mieszkają w Puszczy Noteckiej czy Puszczy Drawskiej. W ramach inwestycji łącznie powstanie około stu takich obiektów.

Inwestycja ma na celu nie tylko poprawić komfort pasażerów i zapewnić szybką i bezpieczną podróż między Pomorzem Zachodnim i Wielkopolską. Istotne miejsce zajmuje ochrona środowiska, m.in. dbałość o dzikie zwierzęta żyjące obok torów.

- Już ponad 30 przebudowanych mostów, wiaduktów, przepustów jest przygotowanych do przejść i wędrówek zwierząt mieszkających obok torów - informuje Bartosz Pietrzykowski z zespołu prasowego PKP PLK. - Przybędzie jeszcze około 60 obiektów. Wśród dostosowanych obiektów są m.in. mosty na Warcie, Noteci, Drawie, Bukówce i Mierzęckiej Strudze. Wilki, wydry, żółwie błotne, żmije zygzakowate, traszki grzebieniaste mogą skakać, przebiegać i pełzać bezpiecznie szczególnie na obszarach Natura 2000, przez które prowadzi kolejowa trasa. To Puszcza Notecka, Uroczyska Puszczy Drawskiej, Lasy Bierzwnickie, Lasy Puszczy nad Drawą, Puszcza Drawska.

Aby dzikie zwierzęta mogły bezpiecznie przekraczać tory kolejowe, wcześniej sprawdzane są ścieżki wędrówek zwierząt. I to właśnie w tych miejscach budowane są przejścia nad lub pod torami.

- Kolejowe mosty i przepusty także na trasie Poznań – Szczecin są wyposażane w specjalne półki - dodaje Bartosz Pietrzykowski. - Przy niektórych mostach są pozostawione pasy terenu, które pozwolą bezpiecznie przejść pod torami obok rzek dużym ssakom: sarnom, wilkom, dzikom, lisom – jak np. na moście na Warcie.

Prace na torach prowadzone są pod nadzorem przyrodniczym, który polega m.in. na kontroli terenu pod kątem występowania gatunków chronionych oraz określeniu i zapobieganiu zagrożeniom. Budowy są monitorowane pod względem bezpieczeństwa zwierząt. Projekt ma decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która określa w jaki sposób powinny być prowadzone roboty, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska.

W pobliżu linii kolejowych montowane są specjalne fotopułapki. Obserwacje z kamer i analizy nagrań wskazują, że tory nie stanowią problemu dla większości zwierząt. Zwierzęta korzystają z przygotowanych udogodnień. Takie zachowania można zaobserwować na poniższym filmie. Jelenie, sarny, lisy czy zające wykorzystują przygotowane specjalnie przejścia pod torami, a płazy specjalne półki na mostach i przepustach.

Rocznie w obrębie linii kolejowych można zaobserwować około 16 tysięcy śladów obecności dzikich zwierząt. Badania terenowe, wykorzystanie kamer i fotopułapek pozwalają poznać otoczenia linii kolejowych i zwyczaje zwierząt. Cześć zwierząt migruje z młodymi, które w przyszłości mogą korzystać z tych samych ścieżek i szlaków.

Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt?

Pytanie 1 z 10
Samica psa to:
Policjanci eskortowali jelenia w drodze do lasu