Wystawili lewe faktury na grube miliony. Kolejne zatrzymania i zarzuty

i

Autor: fancycrave1 / CC0 / pixabay.com Wystawili "lewe" faktury na grube miliony. Kolejne zatrzymania i zarzuty

Sprawa jest rozwojowa

Wystawili "lewe" faktury na grube miliony. Kolejne zatrzymania i zarzuty

2023-01-31 7:59

Kolejne osiem osób zostało zatrzymanych w sprawie dotyczącej gangu zajmującego się przestępczością podatkową na ogromną skalę. Straty Skarbu Państwa liczone są dziesiątkach milionów złotych. To już kolejne zatrzymania w tej sprawie. Dotychczas zarzuty usłyszało już ponad 300 osób.

Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejne 8 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych. Funkcjonariusze dokonali przeszukania biur rachunkowych prowadzących księgowość i mieszkań prywatnych. Działania przeprowadzono na terenie Mazowsza, Wielkopolski, Śląska i województwa kujawsko-pomorskiego.

Zarzuty za "kreatywną księgowość"

- Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw podatkowych, połączonych z tworzeniem poświadczającej nieprawdę oraz nierzetelnej dokumentacji księgowej, tzw. „zbrodni vatowskiej”, jak również „prania pieniędzy” - informuje prok. Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej. - Grupa wprowadziła do obiegu gospodarczego puste faktury VAT na kwotę blisko 150 milionów złotych. Zatrzymano również osobę, która dokonywała księgowania nierzetelnych faktur VAT.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów policji oraz zakazów opuszczania kraju. Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

- Zatrzymanie miały miejsce w toku śledztwa prowadzonego w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych polegających na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT i ich przekazywaniu kolejnym podmiotom w celu uszczuplenia należności publicznoprawnych poprzez nie zgłaszanie właściwym organom podatkowym rzeczywistej podstawy i przedmiotu opodatkowania - tłumaczy prok. Borchólski.

Grupa dokonywała wyłudzeń podatku VAT, podejmowała czynności mające na celu udaremnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z przestępstw karnoskarbowych, ich wykrycie, zajęcie oraz orzeczenie ich przepadku. Ponadto gang zajmował się tworzeniem poświadczającej nieprawdę dokumentacji księgowej, w tym dowodów wpłat i wypłat, ujmowanych w księgach rachunkowych oraz umów cywilnoprawnych w celu okazania ich w toku kontroli podatkowych na potwierdzenie prawdziwości zdarzeń gospodarczych wskazanych w nierzetelnych fakturach VAT.

W toku prowadzonego śledztwa ujawniono kolejne dwie zorganizowane grupy przestępcze, której członkowie rozprowadzali nierzetelne oraz poświadczające nieprawdę faktury VAT na terenie całego kraju.

Sprawa jest rozwojowa

Na poczet grożących podejrzanym kar prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego w wysokości ponad 14 milionów złotych.

Dotychczas zakresem śledztwa objęto ponad 350 podmiotów z terenu całego kraju. Zarzuty przedstawiono blisko 310 podejrzanym. W wyniku działalności grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 50 milionów złotych.

Sprawa jest rozwojowa. Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Sonda
Czy kary za oszustwa podatkowe powinny być wyższe?
Poszukiwani w sprawie wyłudzeń VAT zatrzymani
Nasi Partnerzy polecają