Szansa dla studentów

Nowatorski projekt szczecińskiej uczelni. Rusza Akademia Wodorowa

2023-01-10 14:14

Szkolenie i rozwój wyspecjalizowanych kadr w kierunku innowacyjnych technologii wodorowych - to główny cel Akademii Wodorowej dla studentów i absolwentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, która rozpocznie działalność w marcu 2023 r. w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. W poniedziałek, 9 stycznia, szczecińska uczelnia i Grupa Azoty Police podpisały list intencyjny ws. utworzenia i prowadzenia Akademii Wodorowej.

Czym jest Akademia Wodorowa?

Akademia Wodorowa to inicjatywa, która powstanie w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej, powołanej pod koniec listopada 2022 r. przez spółki skarbu państwa, wojewodę zachodniopomorskiego oraz szczecińskie uczelnie, w tym Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Grupa Azoty Police do 2030 r. chce zrealizować plan konkretnych działań klimatyczno-energetycznych stanowiących odpowiedź m.in. na wymagania europejskiej polityki klimatycznej.

- Jesteśmy największym producentem wodoru w Polsce, a nasz region ma ogromny potencjał w zakresie rozwoju technologii wodorowych - mówi Mariusz Grab, prezes Grupy Azoty Police. - Rozgałęzienie źródeł energii będzie wyzwaniem, które stworzy podstawę do rozwoju nie tylko „Zielonych Azotów”, ale również wpłynie na rozwój środowiskowy i gospodarczy kraju.

Prezes Grupy Azoty Police podkreślił też, że dalszy rozwój technologii wodorowych będzie możliwy dzięki ścisłej współpracy nauki i biznesu.

- Nasze założenia muszą być wsparte właściwymi kompetencjami, które należy wciąż rozwijać - dodaje Mariusz Grab. - Wierzę, że podpisany list intencyjny będzie przykładem kooperacji, która bardzo szybko zmaterializuje nasze dążenia do rozwoju Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej.

Akademia Wodorowa – nowatorski projekt

W marcu 2023 r. ruszy Akademia Wodorowa dla studentów i absolwentów ZUT. Celem programu jest edukacja w kierunku innowacyjnych technologii wodorowych oraz ich praktycznego wykorzystania w aplikacjach biznesowych.

- Dzięki liderowi innowacji w naszym województwie, Grupie Azoty Police, rozpoczniemy wartościowy program edukacyjny dla studentów i absolwentów polegający na przygotowaniu przez nich projektów związanych z zastosowaniem wodoru w transformacji energetycznej naszego kraju - mówi prof. Jacek Wróbel, rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

W pierwszej edycji Akademii Wodorowej mogą wziąć udział studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz absolwenci uczelni, którzy nie ukończyli 27. roku życia. Kandydat musi wykazać średnią ocen ze studiów powyżej 4.0 i wykonać projekt w ramach zadania rekrutacyjnego.

- Sądzę, że nasz potencjał, innowacyjne prace badawcze oraz nowocześnie prowadzona dydaktyka, zostaną w pełni wykorzystane – dodaje prof. Rafał Rakoczy, dziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, który podkreśla, że „właśnie w Szczecinie jest możliwe opracowanie wizjonerskich pomysłów, które znajdą swoje odzwierciedlenie w zielonym przemyśle” - Najlepsi studenci będą mogli liczyć na płatne staże w Grupie Azoty, a także na zatrudnienie przy rozwijaniu pomysłu - dodaje prof. Rakoczy.

QUIZ. Nauki ścisłe. Jak radziłeś sobie z matematyką, chemią, fizyką i biologią?

Pytanie 1 z 10
Suma wszystkich liczb od 0 do 100 to...
Autobus zasilany wodorem