Nielegalni pracownicy budowlani w Świnoujściu. Zaskakujące wyniki kontroli pograniczników

i

Autor: Morski Oddział Straży Granicznej Nielegalni pracownicy budowlani w Świnoujściu. Zaskakujące wyniki kontroli pograniczników

Pracodawca poniesie konsekwencje

Nielegalni pracownicy budowlani w Świnoujściu. Zaskakujące wyniki kontroli pograniczników

2022-11-21 9:24

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Świnoujściu zakończyli kontrolę w jednej z lokalnych firm branży budowlanej. W trakcie kontroli zweryfikowali zatrudnienie 181 cudzoziemców, którzy byli kierowani do prac na terenie całego kraju. Jej wyniki są zaskakujące. Pracodawca dopuścił się bowiem licznych wykroczeń, za co zostanie ukarany.

W trakcie kontroli strażnicy graniczni ustalili, że pracodawca dopuścił się nielegalnego powierzenia pracy 31 cudzoziemcom, którzy bezprawnie ją wykonywali. Byli to głównie obywatele Ukrainy, Mołdawii i Gruzji. Świadczył o tym brak wymaganych zezwoleń na pracę oraz wykonywanie jej na innych warunkach niż były określone w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy.

Ponadto funkcjonariusze stwierdzili, że firma nie dopełniła obowiązku powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez łącznie 139 cudzoziemców. Jak stwierdzili kontrolerzy, wobec 12 obcokrajowców pracodawca podał nieprawidłowe informacje do tego urzędu.

Właściciel firmy zapoznał się z protokołem z kontroli i nie wniósł do niego uwag. Wkrótce do Sądu Rejonowego w Świnoujściu trafi wniosek o jego ukaranie. Wobec cudzoziemców, którzy nielegalnie pracowali, wszczęte zostaną postępowania w sprawach o wykroczenia.

Sonda
Czy pracowaliście, pracujecie za granicą?
Krążkopławy zajmują świnoujską plażę
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany