Wyższa Szkoła Bankowa zmieniła nazwę na Uniwersytet WSB Merito

i

Autor: Uniwersytet WSB Merito Wyższa Szkoła Bankowa zmieniła nazwę na Uniwersytet WSB Merito

Nowa odsłona

Szczecin ma nowy uniwersytet. Znana uczelnia z nową kategorią i nową nazwą

2023-04-05 11:39

W Szczecinie jest wiele uczelni, w tym dwa uniwersytety. Do tego zacnego grona dołączyła kolejna uczelnia. Od 3 kwietnia 2023 roku Wyższa Szkoła Bankowa stała się Uniwersytetem WSB Merito. Zmiana kategorii ze szkoły wyższej na uniwersytet oraz wprowadzenie nowej nazwy – Merito to kolejny ważny krok w rozwoju uczelni, która na szczecińskim rynku funkcjonuje już od 15 lat.

Zmiana nazwy i kategorii – ze szkoły wyższej na uniwersytet – nastąpiła w wyniku spełnienia warunków formalnych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz dzięki zgodzie Ministra Edukacji i Nauki na użycie w nazwie wyrazu “uniwersytet”. To kolejny krok milowy w rozwoju uczelni, który potwierdza szeroki, uniwersalny profil kształcenia oraz działalności naukowej. Drogę do uniwersytetu otworzyły uczelni wysokie wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej, której poddawała się w ramach Federacji Naukowej WSB-DSW.

– Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jest teraz Uniwersytetem WSB Merito w Poznaniu. Stawiamy na nieustający rozwój - mówi dr hab. Ryszard Sowiński, prof. UWSB Merito, rektor uniwersytetu. - Zmiana zarówno kategorii ze szkoły wyższej na uniwersytet, jak i nazwy to ogromne wyzwanie. Ale takie wyzwanie, które niesie wielką radość i dumę. Uniwersytet to dla całej naszej społeczności akademickiej potwierdzenie jakości codziennej pracy i przypieczętowanie tego, że obrana przez nas od początku filozofia działania ma sens. To nas utwierdza w przekonaniu, że można w nowoczesny sposób, z pasją i radością, tworzyć uczelnię niepubliczną, odnosić sukcesy i stale rozwijać się w oparciu o solidne, mocne fundamenty i przyświecające nam wartości: praktyczność i przyjazność. A naszym drogowskazem na tej drodze będzie nowa nazwa – Merito.

Nowa nazwa Merito nawiązuje do słowa meritum, które oznacza sedno, istotę sprawy, kojarzy się ze skutecznym działaniem, co od zawsze charakteryzowało uczelnię. Jednocześnie pozwala lepiej wyrazić szeroki zakres działalności i ofertę kierunków, a te już dawno wyszły poza obszar bankowości, z którym mocno kojarzyła się nazwa Wyższa Szkoła Bankowa.

Obecnie szczeciński wydział oferuje 12 kierunków studiów I stopnia, w tym m.in.: logistykę, psychologię w biznesie, pedagogikę, bezpieczeństwo w biznesie i administracji. Ponadto pięć kierunków na studiach magisterskich, jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także studia podyplomowe, magisterskie z podyplomowymi i MBA.

– Zmieniamy nazwę, ale nasze wartości pozostają niezmienne – dodaje rektor. - Zostaje z nami rozpoznawalny skrót WSB, zostaje praktyczne kształcenie i organizacja studiów, która umożliwia łączenie nauki z pracą. Niezwykle ważne są dla nas też w dalszym ciągu relacje z otoczeniem. Jesteśmy uniwersytetem przedsiębiorczym, czyli takim, który koncentruje się na potrzebach współczesnego, dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Stawiamy na interdyscyplinarność oraz przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności. Studenci i ich potrzeby niezmiennie są dla nas najważniejsze.

Od 2021 roku szczeciński wydział znajduje się w nowym, innowacyjnym budynku, który wpisuje się w strategię technologizacji nauki. Mieści się w nim specjalistyczna baza laboratoryjna dla przedmiotów kierunkowych służących nabywaniu nowych kompetencji. W budynku znajduje się 9 laboratoryjnych sal komputerowych w tym laboratorium grafiki komputerowej, laboratorium inżynierskie oraz sala kreatywna.

Wyższa Szkoła Bankowa, od teraz funkcjonująca jako Uniwersytet WSB Merito, od lat jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną w województwie zachodniopomorskim, co potwierdza publikowana corocznie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki informacja o wynikach rekrutacji. Więcej informacji o Uniwersytecie WSB Merito, znaleźć można na specjalnie przygotowanej stronie www pod adresem: uniwersytetymerito.pl.

Wyższe Szkoły Bankowe w innych miastach - w Gdańsku, Toruniu i Wrocławiu, wraz z filiami, również zmieniły się 3 kwietnia na uniwersytety. Razem z działającą w Warszawie Uczelnią WSB Merito tworzą największą grupę uczelni niepublicznych w Polsce.

Sonda
Czy wyższe wykształcenie ma znaczenie w pracy?
Juwenalia 2022 w Szczecinie rozpoczęte. Studenci przebiegli nocą ulicami miasta
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany